Dobry lider umie wyrażać aprobatę 

Aprobować, czyli uznawać coś za dobre, słuszne, czy też godne poparcia. To również wyrażenie zgody oraz akceptacji.1 Aprobata, to inaczej pochwała – tajna, acz łatwo dostępna, silna broń w rękach każdego dobrego lidera.

Aprobować, czyli uznawać coś za dobre, słuszne, czy też godne poparcia. To również wyrażenie zgody oraz akceptacji.1 Aprobata, to inaczej pochwała – tajna, acz łatwo dostępna, silna broń w rękach każdego dobrego lidera.

Wszyscy pragniemy aprobaty

Tutaj należy zdecydowanie rozróżnić typową ludzką chęć bycia docenionym i zauważonym od chorobliwej potrzeby aprobaty, która, według psychologa Alberta Ellisa, znajduje się na samym szczycie listy irracjonalnych, skrajnie surowych przekonań. Dążenie do ciągłej aprobaty wszystkich wokół prowadzi do dyskomfortu – psychicznego i emocjonalnego. Nigdy bowiem tego nie osiągniemy – zawsze znajdzie się ktoś, komu coś nie będzie odpowiadało.2

Sprawa wygląda nieco inaczej w kwestii aprobaty zawodowej. Człowiek niestety jest istotą, która pomimo świadomości, iż najbardziej kwitnie właśnie wówczas, gdy jest doceniony – sam odbiera innym tę możliwość, stawiając na chłód, obojętność lub niepotrzebne wytykanie błędów tam, gdzie ich nie ma lub są nieistotne. Prawda zaś jest taka, że pochwała ma jeszcze większy wpływ na czyiś rozwój niż konstruktywna krytyka.3

Dobry lider chwali innych

Najprostszym sposobem, aby wzbudzić – przynajmniej pozorny – respekt jest strach. Poczucie niepewności, budowanie atmosfery, w której przewidziane są kary, ale nie ma żadnych nagród, to dość powszechna praktyka: „jeśli czegoś nie zrobisz, to nie dostaniesz pensji”. Oczywiście, jest to logiczne – pracownik powinien wykonywać polecenia służbowe zgodnie ze swoimi kompetencjami i opisem stanowiskowym. Ale czy faktycznie gra na negatywnych emocjach, ciągłe straszenie to dobre rozwiązanie? – absolutnie nie.4

Tak naprawdę jest to niestety najgorszy sposób. Najlepszy zaś, acz niewątpliwie trudniejszy, to wyrażanie aprobaty z każdych, najmniejszych nawet postępów swoich pracowników. Wówczas podkreślamy – a dobry lider wie, jak to istotne – że nie tylko widzimy pracownika, ale go doceniamy. Finalnie: tym samym motywujemy go do dalszego działania. Dobrym słowem możemy sprawić, że dana osoba zapragnie robić jeszcze więcej i jeszcze lepiej. To zaś przełoży się na wyniki funkcjonowania Zespołu, a także – całej firmy.

Dlaczego aprobata w pracy jest tak ważna?

Niezależnie  od tego, jakie stanowisko piastujemy, to lubimy, kiedy inni dostrzegają efekty naszej pracy i umieją przyznać, że zrobiliśmy coś dobrze. Mając zaś tego świadomość, dobry lider doskonale zdaje sobie sprawę, iż chwaląc swój Zespół przykłada się do wspierania ich dalszego rozwoju.

Milczenie, obojętność lub wieczne krytykanctwo – nie mylić z konstruktywną krytyką! – może doprowadzić do tego, że Zespół zaczyna uznawać, że skoro i tak jego praca nie ma znaczenia, to nie musi się do niej przykładać. Poświecenie zaś uwagi pozytywnym efektom pracy natychmiast podnosi morale. Tym samym – adresat pochwały chętniej, a nawet z przyjemnością robi to, czego od niego oczekujemy. Jeżeli ograniczamy krytykę i stosujemy pochwałę wzbudzamy pozytywne reakcje. Te są później rozwijane, podczas gdy te nieodpowiednie – ulegną destrukcji, ponieważ nikt do nich nie przywiązuje wagi, skupiając się wyłącznie na pozytywach.4

Dobry lider pamięta zatem, że krzyk, nieuzasadniona krytyka, czy wzbudzanie poczucia strachu sprawia, że jego Zespół jest coraz mniej wydajny, nieszczęśliwy i zwyczajnie nie ma ochoty wykonywać swoich obowiązków. Tym samym – sam „dobry lider” staje się gorszy: staje się złym liderem. Aprobata jest zatem narzędziem z olbrzymią siłą. 

W końcu żaden menedżer nie może dążyć do regresji i musi też rozumieć swój Zespół. W końcu sam przecież znajdował się w miejscu swoich pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami z serii: Co znaczy być dobrym liderem?, Dobry lider to dobry przywódca, Dobry lider to szczery przełożony oraz Dobry lider zostawia rację tym, którzy jej potrzebują, Dobry lider szanuje innychDobry lider nie rozkazuje, a zadaje pytania oraz Dobry lider ma dar przekonywania.

__________________________________________________

1 Słownik Języka Polskiego.

2 Piękno umysłu, Potrzeba aprobaty – 5 postaw, które ją zdradzają [dostęp:2022-07-27] https://​pieknoumyslu​.com/​p​o​t​r​z​e​b​a​-​a​p​r​o​b​a​t​y​-​p​o​s​t​a​wy/

3 D. Caranegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Wyd. Studio Emka, Warszawa, 2018, s. 282.

4 Tamże, s. 279.

5 Tamże, s. 281.

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Poznań
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dlaczego zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób i umiejętność przyjęcia ich perspektywy jest tak istotna? Jaki to ma wpływ na biznes?
Pytać znaczy nie błądzić – ale czy na pewno? Przecież nie każde zadane pytanie niesie za sobą klarowną odpowiedź. Dlaczego tak się dzieje?
Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
3 lutego 2023 oddział PIBR w Gdańsku świętował swoje 30-lecie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Piotra Witka, Prezesa Regionalnej Izby oraz gospodarza spotkania. Z tej okazji udzielił również wywiadu, do którego obejrzenia serdecznie zachęcamy.
Bez rozwoju i podnoszenia kompetencji stajemy w miejscu. Dobry lider wie, że nie może do tego dopuścić – zarówno u siebie i u swojego Zespołu.
Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Usługi