Kategoria: Case Study

Kategorie bloga
Kategorie bloga
Usługi
Usługi
Kontynuacja działalności stanowi nadrzędną zasadę rachunkowości. Ocenę zasadności założenia kontynuacji działalności dokonuje kierownik jednostki i informację w tym zakresie zamieszcza we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
W dzisiejszych czasach, prowadząc działalność gospodarczą, często napotykamy na sytuacje, które mogą wpłynąć na nasze prawo do odliczenia podatku VAT. Jednym z takich przypadków jest nabycie kontenerów socjalnych dla pracowników sezonowych. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, analizując interpretacje i ryzyka związane z odliczeniem podatku VAT w kontekście wykorzystania kontenerów socjalnych.
Jak poradzić sobie w sytuacji, w której pracownik wyczerpawszy okres zasiłkowy trwający 182, ponownie zachoruje? Czy wówczas może rozpocząć nowy okres zasiłkowy w tym samym roku kalendarzowym? Dowiesz się tego z naszego case study!
Planowanie cen transferowych – case study. Jakie były potrzeby oraz propozycje naszych rozwiązań i efekty. Zapraszamy do lektury.
Sporządzenie sprawozdania finansowego. Dowiedz się, jak pomogliśmy w tym zakresie!
Świadczenie usług zaopatrzenia w media dla mieszkańców.