Wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Odrębną kategorią wyceny, w której się specjalizujemy, jest szacowanie wartości niematerialnych i prawnych, tj. takich, z których wynika prawo korzystania. Zalicza się do nich m.in.: wartość firmy (goodwill), prawa autorskie i prawa pokrewne, wynalazki i patenty, technologie, znaki towarowe i firmowe, wzory użytkowe, przemysłowe, graficzne oraz zdobnicze (logo), know-how, koncesje i licencje, umowy i relacje handlowe, programy komputerowe i domeny internetowe, koszty prac badawczo-rozwojowych na opracowanie nowych produktów i technologii, prawo do emisji CO2, bazy danych i kapitał ludzki. 

Najczęściej zlecenie wyceny WNiP wynika z potrzeby określenia:

Ceny ich sprzedaży 
Wartości przy ich wniesieniu do spółki (aport)
Wysokości opłaty za ich korzystanie (licencyjnej)
Wartości komercyjnej projektów naukowych i technologii 

Najczęściej stosujemy następujące sposoby wyceny

audyt

Metoda dochodowa

Stanowi estymację przepływów gotówkowych z potencjalnych przychodów, wydatków, rentowności i nakładów inwestycyjnych związanych z używaniem wartości niematerialnych (jako wartość bieżąca lub skapitalizowana przyszłych przepływów pieniężnych netto, przychodów lub oszczędzonych kosztów w okresie życia ekonomicznego takich aktywów niematerialnych). 
184.-asi

Metoda kosztowa

Wykorzystuje szacunek kosztów poniesionych lub niezbędnych do ponownego wytworzenia lub odtworzenia wycenianych wartości.

184.-asi

Metoda rynkowa (porównawcza)

Następuje na podstawie porównywalnych transakcji rynkowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. Wobec częstego braku informacji rynkowych o sprzedaży WNiP (odrębnie od sprzedaży przedsiębiorstwa), zastosowanie znajduje najczęściej porównanie do składników WNiP przyjmowanych do alokacji ceny nabycia w księgach inwestora (PPA – purchase price allocation) po transakcji przejęcia spółki.

Warto dodać, iż zgodnie przepisami o rachunkowości, wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. 

Skontaktuj się z wybranym specjalistą 

Partner, Dyrektor Działu Corporate Finance, Prokurent
+48 721 250 455
Warszawa
Partner, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent 
+48 602 267 884
Poznań

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Corporate finance 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Usługi z zakresu Corporate finance

Artykuły na blogu na temat Corporate finance

Czy Twoja firma jest przygotowana na wyzwania finansowe? Jak uniknąć finansowych pułapek, które czekają na małych i średnich przedsiębiorców? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska. 
Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach? 
Wellbeing oraz work-life balance pracowników są ze sobą ściśle powiązane. Jakie są zatem korzyści płynące z przenikania się obu tych koncepcji?