Prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPiR 

Realizując obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz rozliczeń podatkowych, Moore Polska zapewnia Klientom stały kontakt z Działami Usług Księgowych.

Co robimy dla Ciebie w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Ewidencje zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów 
Ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym (zakupy, sprzedaż, operacje bankowe, rozliczenia delegacji i zaliczek pracowniczych, list płac, rozliczenia międzyokresowe kosztów, amortyzacja, rezerwy i inne) 
Aktualizacja danych w systemie księgowym 
Sporządzanie not korygujących 
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Prowadzenie ewidencji analitycznych rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, pracownikami 
Sporządzanie dokumentów wewnętrznych, dzienników księgowych, specyfikacji rozrachunków nierozliczonych, zestawień obrotów i sald 
Przygotowywanie kalkulacji zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych 
Przygotowywanie i wysyłki deklaracji/plików JPK z tytułu podatku od towarów i usług 
Przygotowywanie informacji podsumowującej (VAT-UE)
Sprawozdawczość do GUS w zakresie danych księgowych oraz płacowo-kadrowych 
Bieżąca korespondencja z Klientem 
Przygotowywanie uproszczonego raportu zarządczego w postaci rachunku zysków i strat oraz zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych 
Obsługa ZUS właściciela i pracowników 

Co robimy dla Ciebie w ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Ewidencje zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów 
Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT),ewidencje środków trwałych, raport podatkowy 
Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych związanych z podatkiem od osób fizycznych 
Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych związanych z podatkiem PCC 
Sporządzanie raportów finansowych dla GUS w zakresie danych finansowo-księgowych 
Składanie niezbędnych wyjaśnień pracownikom kontroli podatkowych za okres prowadzenia KPiR, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta 
Udzielanie informacji o treści obowiązujących przepisów prawa podatkowego, mających znaczenie dla opodatkowania działalności gospodarczej jednostki, bez dokonywania ich interpretacji 

Na co możesz liczyć współpracując z Moore Polska?

Dopasujemy ewidencję księgową do potrzeb codziennej analizy wyników

Dbamy o przekazywanie rzetelnych danych, zapewniających naszych partnerom bezpieczeństwo podczas kontroli skarbowych

Zapewniamy szybkość działania i profesjonalizm w podejmowaniu decyzji biznesowych

Skontaktuj się z wybranym specjalistą

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
+48 501 644 320
Gdańsk Starodworska
Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
+48 505 223 074
Warszawa, Łódź
Partner, Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent
+48 505 223 086
Gdańsk-Oliwa, Gdynia
Partner, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent 
+48 602 267 884
Poznań
Partner, Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych, Prokurent
+48 505 524 920
Gdańsk Starodworska

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Księgowość 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Usługi z zakresu Księgowości

Artykuły na blogu na temat Księgowości

Cyfryzacja sektora publicznego wkroczyła na nowy poziom, oferując organizacjom bezprecedensową wygodę i efektywność w zarządzaniu podatkami przez e-Urząd Skarbowy. Odkryj, jak nowe konto organizacji zmienia zasady gry, ułatwiając interakcje z Krajową Administracją Skarbową. 
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów. 
Odkryj, jak 35 lat doświadczenia Moore Polska w księgowości może przekształcić Twoje zarządzanie finansami. Poznaj nasze indywidualne podejście, które sprawia, że widzimy i rozumiemy więcej.