Prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPiR 

Realizując obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz rozliczeń podatkowych, Moore Polska zapewnia Klientom stały kontakt z Działami Usług Księgowych.

Co robimy dla Ciebie w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Ewidencje zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów 
Ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym (zakupy, sprzedaż, operacje bankowe, rozliczenia delegacji i zaliczek pracowniczych, list płac, rozliczenia międzyokresowe kosztów, amortyzacja, rezerwy i inne) 
Aktualizacja danych w systemie księgowym 
Sporządzanie not korygujących 
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Prowadzenie ewidencji analitycznych rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, pracownikami 
Sporządzanie dokumentów wewnętrznych, dzienników księgowych, specyfikacji rozrachunków nierozliczonych, zestawień obrotów i sald 
Przygotowywanie kalkulacji zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych 
Przygotowywanie i wysyłki deklaracji/plików JPK z tytułu podatku od towarów i usług 
Przygotowywanie informacji podsumowującej (VAT-UE)
Sprawozdawczość do GUS w zakresie danych księgowych oraz płacowo-kadrowych 
Bieżąca korespondencja z Klientem 
Przygotowywanie uproszczonego raportu zarządczego w postaci rachunku zysków i strat oraz zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych 
Obsługa ZUS właściciela i pracowników 

Co robimy dla Ciebie w ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Ewidencje zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów 
Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT),ewidencje środków trwałych, raport podatkowy 
Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych związanych z podatkiem od osób fizycznych 
Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych związanych z podatkiem PCC 
Sporządzanie raportów finansowych dla GUS w zakresie danych finansowo-księgowych 
Składanie niezbędnych wyjaśnień pracownikom kontroli podatkowych za okres prowadzenia KPiR, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta 
Udzielanie informacji o treści obowiązujących przepisów prawa podatkowego, mających znaczenie dla opodatkowania działalności gospodarczej jednostki, bez dokonywania ich interpretacji 

Na co możesz liczyć współpracując z Moore Polska?

Dopasujemy ewidencję księgową do potrzeb codziennej analizy wyników

Dbamy o przekazywanie rzetelnych danych, zapewniających naszych partnerom bezpieczeństwo podczas kontroli skarbowych

Zapewniamy szybkość działania i profesjonalizm w podejmowaniu decyzji biznesowych

Skontaktuj się z wybranym specjalistą

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
+48 501 644 320
Gdańsk
Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
+48 505 223 074
Warszawa, Łódź
Partner, Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent
+48 505 223 086
Gdańsk-Oliwa, Gdynia
Partner, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent 
+48 602 267 884
Poznań
Partner, Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych, Prokurent
+48 505 524 920
Gdańsk

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Księgowość 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Usługi z zakresu Księgowości

Artykuły na blogu na temat Księgowości

Uprzejmie informujemy, że 10-go listopada 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 13-go listopada! 
Zastanawiasz się, o co chodzi z tą efektywnością? Na czym polega szczupła księgowość? Gdzie szukać skutecznych rozwiązań? Jak pomóc swoim księgowym w ich codziennej pracy? Niedługo podamy termin spotkania! 
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza rentowności? Jakie są jej rodzaje?