Badanie planów przekształcenia, połączenia, inne wynikające z KSH

Przeprowadzenie przekształcenia spółek wymaga opracowania planu przekształcenia, który, dla zwiększenia wiarygodności zawartych w nim informacji, jest obowiązkowo badany przez biegłego rewidenta pod kątem poprawności i rzetelności. Moore Polska świadczy również usługi w zakresie badania planów przekształcenia, połączenia i innych obowiązków wynikających z KSH.

Jak badamy?

Poznanie Twojej działalności, organizacji, sytuacji finansowej oraz systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej 
Ocena wyboru metody rozliczenia transakcji 
Potwierdzenie wartości bilansowej majątku i wartości udziałów albo akcji lub parytetów wymiany udziałów lub akcji 
Weryfikacja poprawności i kompletności planu podlegającego złożeniu w Sądzie 
Sporządzenie pisemnej opinii 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia Moore Polska?

Celem badania planu przekształcenia jest wydanie opinii dla wspólników (akcjonariuszy) przekształcanej spółki, że zarząd przekształcanej spółki przygotował plan przekształcenia zgodnie z obowiązującym prawem. 

Dodatkowo prawidłowo i rzetelnie ustalił wartość bilansową majątku spółki przekształcanej oraz wartość udziałów lub akcji. 

Biegły rewident bada również czy sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia jest zgodne z przepisami prawa oraz z umową lub statutem, co do formy i treści, obowiązującymi dany podmiot, a także czy przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla danego podmiotu informacje.

Skontaktuj się z wybranym specjalistą

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
+48 601 796 009
Poznań
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska
Partner, Założyciel
+48 503 049 691
Gdańsk Starodworska
Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
+48 503 049 692
Gdańsk Starodworska
Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
+48 502 260 988
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice
Dyrektor ds. Audytu, Prokurent
+48 601 365 848
Warszawa
Dyrektor ds. Audytu, Prokurent
+48 501 015 508
Bielsko-Biała
Dyrektor ds. Relacji z Klientami Kluczowymi
+48 601 256 661
Poznań
Biegły Rewident nr 9618
+48 570 006 652
Bielsko-Biała
Biegły Rewident nr 12420
+48 693 225 192
Bielsko-Biała
Dyrektor ds. Audytu
+48 887 330 134
Gdańsk Starodworska

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Audyt 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Usługi z zakresu Audytu