Fuzje i przejęcia – zarządzanie transakcjami

Specjalizujemy się w wykonywaniu operacji o wysokim stopniu złożoności, do których niewątpliwie  należą procedury nabywania i sprzedawania spółek oraz łączenia podmiotów. Projekty te są procesami wieloetapowymi i dynamicznymi, z aktywnym udziałem różnych ośrodków analitycznych i decyzyjnych. 

Jako doradcy strategiczni, kierujemy się w pierwszej kolejności diagnozą sytuacji i oczekiwaniami Klienta. Na tej podstawie definiujemy założenia i cele transakcyjne, a następnie towarzyszymy Klientowi w całym procesie, zarządzając realizacją zaplanowanych zadań. Reagujemy przy tym na zmieniające się okoliczności (specyficzne i rynkowe) oraz zachowania stron transakcji. 

Służymy nie tylko wiedzą ekonomiczno-finansową. W transakcjach nie mniej ważna jest też nasza umiejętność psychologicznej oceny zachowań drugiej strony i doboru metod postępowania i taktyki negocjacyjnej.

Nasze działania

W zależności od kontraktu doradczego, pracujemy na rzecz:

Osób lub firm zbywających akcje/udziały spółki albo przedsiębiorstwo lub jego część 
Osób lub firm przejmujących akcje/udziały spółki albo przedsiębiorstwo lub jego część 
Firm dokonujących podziału lub wydzielenia części przedsiębiorstwa do zbycia. 
Spółek łączących się z innymi podmiotami 

Realizowane zadania

Do następujących po sobie zadań doradczych należą: 
Określanie celów i ryzyk transakcji 
Strukturyzacja transakcji 
Identyfikacja spółek – celów przejęć 
Identyfikacja inwestorów – nabywców spółek 
Sporządzanie ofert sprzedaży albo ocena ofert nabycia 
Analiza przed-transakcyjna spółki (Due Diligence) 
Wycena spółki 
Negocjacje transakcji 
Finalizacja transakcji 
Alokacja ceny nabycia w księgach 
Doradztwo po-transakcyjne 

W przypadkach uzasadnionych wymogami prawa, zapewniamy współpracę ze strony licencjonowanych firm inwestycyjnych, specjalizujących się w doradztwie inwestycyjnym w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Ponadto, współpracujemy z wiodącą na rynku firmą partnerską, która na podstawie przeprowadzonej diagnozy operacyjnej, wdraża działania służące optymalizacji procesów wewnętrznych (zwiększanie efektywności, obniżanie kosztów) oraz łączenia kultur konsolidowanych podmiotów.

W ramach tej specjalizacji, doradzamy również holdingom, które dokonują zmian podmiotowych poprzez konsolidacje, podziały lub wydzielenia dotyczące spółek zależnych i stowarzyszonych. Pomaga nam w tym nasze bogate doświadczenie i znajomość specyfiki procesów decyzyjnych w dużych korporacjach.

Skontaktuj się z wybranym specjalistą 

Partner, Dyrektor Działu Corporate Finance, Prokurent
+48 721 250 455
Warszawa
Partner, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent 
+48 602 267 884
Poznań

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Corporate finance 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Usługi z zakresu Corporate finance

Artykuły na blogu na temat Corporate finance

Czy Twoja firma jest przygotowana na wyzwania finansowe? Jak uniknąć finansowych pułapek, które czekają na małych i średnich przedsiębiorców? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska. 
Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach? 
Wellbeing oraz work-life balance pracowników są ze sobą ściśle powiązane. Jakie są zatem korzyści płynące z przenikania się obu tych koncepcji?