Praca zdalna – regulamin i ekwiwalent

Praca zdalna to jedno z najnowszych zagadnień dodanych do Kodeksu Pracy. Jej wprowadzenie wiąże się z szeregiem obowiązków dla pracodawców i uprawnień dla pracowników. Przepisy w tym zakresie nie są konkretne i jednoznaczne, dlatego z przyjemnością podejmiemy się zadania wyjaśniania zawiłości i tworzenia dokumentacji, regulaminów oraz kalkulowania kosztów.

W Moore Polska współpracujemy interdyscyplinarnie – nasze działy kadrowo-płacowe, we wsparciu z działami prawnymi chętnie zatroszczą się o ten zawiły obszar prawa pracy w Twoim przedsiębiorstwie.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Skorzystaj ze wsparcia zespołu ponad 250 ekspertów i specjalistów Moore Polska

Regulamin pracy zdalnej 
Przygotujemy regulamin pracy zdalnej w interdyscyplinarnym zespole prawniczym i kadrowym 
Dokumentacja i procedury 
Przygotujemy wnioski i oświadczenia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej lub udostępnimy wzory wniosków i oświadczeń niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; udzielimy wsparcia w zakresie procedur ochrony danych osobowych 
Kalkulator kosztów 
Dysponujemy narzędziami do szacowania kosztów pracy zdalnej 

Pytania i odpowiedzi

Może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. 
 • przy zawieraniu umowy o pracę
 • albo w trakcie zatrudnienia – z inicjatywy pracodawcy lub na pisemny wniosek pracownika.

Między innymi:

 • pracownicy w ciąży;
 • pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczenie niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny
  lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu za pracę zdalną,
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
 • zapewnić materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych lub pokryć niezbędne koszty z tym związane, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 • pokryć inne koszty niż koszty określone powyżej bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu lub regulaminie,
 • zapewnić szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.
Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.
Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. 

Skontaktuj się z wybranym specjalistą

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
+48 505 223 074
Warszawa, Łódź
Partner, Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent
+48 505 223 086
Gdańsk-Oliwa, Gdynia
Partner, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent 
+48 602 267 884
Poznań

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Kadry i płace 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Usługi z zakresu Kadr i Płac

Artykuły na blogu na temat Kadr i Płac

Odkryj, jak Moore Polska przekształca zarządzanie kadrami i płacami w klucz do sukcesu Twojej firmy. Nasza pasja i misja to wsparcie na każdym kroku, zapewniające efektywność i bezpieczeństwo współpracy. 
Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą ma obowiązek sporządzać remanent. Jest to tak zwany spis natury, który wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy. Co musisz wiedzieć o remanencie? Dowiesz się z naszego artykułu! 
17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Czekają nas zatem zmiany w BHP dotyczące pracy przy komputerach.