Proces rekrutacji

Zależy nam na efektywnym procesie doboru członków zespołu. W zależności od wewnętrznych potrzeb przeprowadzamy rekrutacje jednoetapowe lub dwuetapowe. Podczas procesu rekrutacyjnego wspieramy się czasami dodatkowymi narzędziami (testy wiedzy czy Harrison Assessments). Podczas spotkań zależy nam, aby faktycznie była to rozmowa, a nie jednostronny wywiad. Na co dzień kierujemy się partnerskim podejściem – także i podczas rekrutacji nam na nim zależy. Opowiedz nam o sobie, ale my również szczerze opowiemy o nas – o naszych wyzwaniach i planach rozwojowych.

Rekrutacja jednoetapowa

1

Selekcja nadesłanych CV

Przeglądamy wszystkie nadesłane CV, analizujemy je pod względem dopasowania kompetencji do oferty i zapraszamy wybranych kandydatów na rozmowę rekrutacyjną. 

2

SPOTKANIE REKRUTACYJNE 

Dodatkowe elementy: Przy niektórych stanowiskach przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy (np. z księgowości czy z obsługi Excel) czy prosimy o przygotowanie krótkiej prezentacji.

3

Wybór kandydata i propozycja współpracy

Wybrany kandydat otrzymuje propozycję współpracy. Pozostali kandydaci otrzymują informację zwrotną na temat zakończenia procesu rekrutacji. 

4

Witaj w #MoorePolskaTeam!

Rekrutacja dwuetapowa

1

Selekcja nadesłanych CV

Przeglądamy wszystkie nadesłane CV, analizujemy je pod względem dopasowania kompetencji do oferty i zapraszamy wybranych kandydatów na rozmowę rekrutacyjną. 

2

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna 

Dodatkowe elementy: Przy niektórych stanowiskach przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy (np. z księgowości czy z obsługi Excel) czy prosimy o przygotowanie krótkiej prezentacji.

3

Wybór kandydatów do II etapu rekrutacji

Po przeprowadzonych rozmowach Dział HR przedstawia raport i rekomendacje Menedżerowi Zespołu. Menedżer wybiera osoby z którymi chce się spotkać na kolejnym etapie. 

4

Zaproszenie wybranych kandydatów do II etapu rekrutacji

Wybrane osoby zapraszamy do dalszych rozmów. Pozostali kandydaci otrzymują informację zwrotną na temat zakończenia procesu rekrutacji. 

5

Druga rozmowa rekrutacyjna

Dodatkowe elementy: Na poziomie stanowisk związanych z zarządzaniem większymi zespołami i wymagających kompetencji biznesowych przeprowadzamy dodatkowo Harrison Assessments.

Wybór kandydata i propozycja współpracy

Wybrany kandydat otrzymuje propozycję współpracy. Pozostali kandydaci otrzymują informację zwrotną na temat zakończenia procesu rekrutacji.

7

Witaj w #MoorePolskaTeam!

Rekrutacja jednoetapowa

Rekrutacja dwuetapowa

1

Selekcja nadesłanych CV

Przeglądamy wszystkie nadesłane CV, analizujemy je pod względem dopasowania kompetencji do oferty i zapraszamy wybranych kandydatów na rozmowę rekrutacyjną. 

Spotkanie rekrutacyjne

Dodatkowe elementy: Przy niektórych stanowiskach przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy (np. z księgowości czy z obsługi Excel) czy prosimy o przygotowanie krótkiej prezentacji.

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna

Dodatkowe elementy: Przy niektórych stanowiskach przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy (np. z księgowości czy z obsługi Excel) czy prosimy o przygotowanie krótkiej prezentacji.

3

Wybór kandydata i propozycja współpracy

Wybrany kandydat otrzymuje propozycję współpracy. Pozostali kandydaci otrzymują informację zwrotną na temat zakończenia procesu rekrutacji. 

Wybór kandydatów do II etapu rekrutacji

Po przeprowadzonych rozmowach Dział HR przedstawia raport i rekomendacje Menedżerowi Zespołu. Menedżer wybiera osoby, z którymi chce się spotkać na kolejnym etapie.

4

Witaj w #MoorePolskaTeam!

Zaproszenie wybranych kandydatów do II etapu rekrutacji

Wybrane osoby zapraszamy do dalszych rozmów. Pozostali kandydaci otrzymują informację zwrotną na temat zakończenia procesu rekrutacji. 

5

Druga rozmowa rekrutacyjna

Dodatkowe elementy: Na poziomie stanowisk związanych z zarządzaniem większymi zespołami i wymagających kompetencji biznesowych przeprowadzamy dodatkowo Harrison Assessments.

6

Wybór kandydata i propozycja współpracy

Wybrany kandydat otrzymuje propozycję współpracy. Pozostali kandydaci otrzymują informację zwrotną na temat zakończenia procesu rekrutacji.

7

Witaj w #MoorePolskaTeam!

Zainteresowało Cię?