e-Sprawozdania finansowe XML

Program e-Sprawozdanie Moore Polska.xml został opracowany przez specjalistów Moore Polska. Używany z powodzeniem przez setki klientów, których audytorem jest Moore Polska sp. z o.o. Nasz program pozwala na przygotowanie sprawozdań standardowych, czyli dla jednostek innych niż banki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Umożliwiamy wygenerowanie na bazie programu e-Sprawozdanie Moore Polska.xml sprawozdania finansowego w wersji XML, zgodnego z obowiązującymi strukturami i gotowego do wysyłki do KRS lub KAS po jego podpisaniu. 

Dodatkowo udostępniamy bezpłatnie Czytnik XML, który umożliwi wygenerowanie sprawozdania finansowego w czytelnej formie i pobranie sprawozdania w wersji pdf.

PROGRAM E-SPRAWOZDANIE MOORE POLSKA.XML

EXCELLENT
Jest prosty w obsłudze 
SECURE
Zapewnia kompletność danych i ujawnień 
IDEA
Daje możliwość wyboru dwóch sposobów sporządzenia 
Sporządzenie sprawozdań na podstawie not objaśniających oraz poprzez porównanie danych w podstawowych sprawozdaniach z danymi w notach objaśniających. 
STANDARD
Zapewnia wewnętrzną zgodność danych 
Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
Bilans – Aktywa i Pasywa
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w kapitale
Dodatkowe informacje i objaśnienia – w postaci not objaśniających

Cennik

LICENCJA ROCZNA
e-Sprawozdanie Moore Polska.xml
Program do sporządzania
sprawozdania finansowego
Generowanie pliku XML
dla klientów, korzystających z usług audytorskich
bezpłatnie
cena netto 280 zł 
dla innych klientów
cena netto 1 200 zł 
cena netto 280 zł 
pakiet dla biur rachunkowych i grupy podmiotów powiązanych 
cena netto 2 050 zł 
cena netto 180 zł 

Cennik – Odnowienie

(Opcja dostępna w ciągu 60 dni po wygaśnięciu bieżącej licencji) 
LICENCJA ROCZNA
e-Sprawozdanie Moore Polska.xml
Program do sporządzania
sprawozdania finansowego
Generowanie pliku XML
dla klientów, korzystających z usług audytorskich
bezpłatnie
cena netto 280 zł 
dla innych klientów
cena netto 600 zł
cena netto 280 zł
pakiet dla biur rachunkowych i grupy podmiotów powiązanych 
cena netto 1 025 zł 
cena netto 180 zł

Nie czekaj!

 Zarejestruj się już dzisiaj i skorzystaj z programu e-Sprawozdania finansowe XML Moore Polska