Audyt wewnętrzny

Czy w Twojej firmie zarządzanie, kontrole wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem są adekwatne i funkcjonują efektywnie? Jeśli nie masz pewności – koniecznie skontaktuj się z Moore Polska. Przeprowadzimy audyt operacyjny efektywności systemu kontroli wewnętrznej w Twoim przedsiębiorstwie. 

Co oferujemy?

Sprawdzamy efektywność systemu kontroli wewnętrznej (całościowo i dedykowanie do wybranych obszarów i procesów biznesowych) 
Sprawdzamy stopień zgodności funkcjonowania działań praktycznych z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, politykami, standardami i procedurami 
Przeprowadzamy audyt oszustw wraz z oceną ryzyka oszust, dla potwierdzenia, że aktywa firmy są odpowiednio chroniony 
Przeprowadzamy audyt i kontrole IT w zakresie infrastruktury, sieci, kontroli zarządzania IT, zapobiegania wirusom i zabezpieczenia ciągłości biznesowej 

Analiza „as is”

Audyt obejmuje analizę „as is” aktualnego stanu obszaru objętego audytem oraz jego ocenę, wskazując obszary najbardziej narażone na ryzyko oraz analizę ryzyka będącego podstawą budowy planu audytu. 

Co dzięki nam zyskasz?

Rezultatem audytu wewnętrznego jest wskazanie obszarów i identyfikacja systemów, które przez występujące ryzyko i niewystarczającą sprawność zagrażają lub hamują osiąganie założonych celów biznesowych. 

Rekomendacje z audytu podpowiadają pożądane zmiany poprawy funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Udział w budowie i monitoring realizacji tzw. planu poprawy to działania wspierające opcjonalne lub w ramach doradztwa biznesowego i działań poaudytowych.

Kto przeprowadza audyt?

Audyt wewnętrzny przeprowadza doświadczony zespół certyfikowanych audytorów wewnętrznych Moore Polska z wieloletnią praktyką, m.in. w międzynarodowej korporacji branży FMCG oraz współpracujących z wieloma przedsiębiorstwami. Dewizą naszych audytorów jest skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu wyzwań, jakie spotykają przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia firmy. 

Skontaktuj się z wybranym specjalistą 

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
+48 601 796 009
Poznań
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Audyt 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Usługi z zakresu Doradztwa strategicznego

Artykuły na blogu na temat Doradztwa strategicznego

Mówiąc o „rezerwach” na świadczenia pracownicze, w tym na niewykorzystane urlopy, należy mieć na uwadze bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu. Dowiedz się więcej z naszego artykułu! 
Niezależność biegłego rewidenta jest kluczowa dla zapewnienia uczciwych i wiarygodnych ocen sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz zaufania społeczeństwa do rachunkowości. Wszak jest to zawód zaufania publicznego. 
Uprzejmie informujemy, że 10-go listopada 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 13-go listopada!