Stosowanie KSR i MSR w przypadku braku regulacji w przepisach ustawy o rachunkowości

Zastanawiasz się nad zastosowaniem Krajowych Standardów Rachunkowości w swojej działalności? Poznaj kluczowe aspekty ich wyboru i implikacji dla Twojego sprawozdania finansowego, które mogą znacząco wpłynąć na transparentność i zgodność z przepisami.

Kiedy stosowanie KSR jest możliwe i jakie są tego konsekwencje

Korzystanie z Krajowych Standardów Rachunkowości (dalej: KSR) nie jest obligatoryjne zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości (dalej: ustawa).

Podejmując decyzję o stosowaniu rozwiązań zawartych w KSR podmiot:

  1. Informuje o tym fakcie w sprawozdaniu finansowym i przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Tym samym potwierdza włączenie do stosowania wszystkich dotyczących jej działalności Krajowych Standarów Rachunkowości i stosowanie ich w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy,

lub

  • włącza do stosowania wyłącznie wybrane KSR poprzez wymienienie ich z nazwy w polityce rachunkowości. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ogłoszenia nowego standardu i jednocześnie zamiaru stosowania rozwiązań w nim przewidzianym, wymagana jest aktualizacja polityki rachunkowości.

Nie jest możliwe natomiast przyjęcie do stosowania tylko niektórych postanowień wybranych KSR (wybiórczo).

Alternatywa dla KSR: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

W przypadku braku odpowiedniego Krajowego Standardu Rachunkowości jednostki mogą stosować również rozwiązania przewidziane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Zwracamy uwagę, że brak decyzji kierownika jednostki o stosowaniu KSR wyklucza tą możliwość. Zastosowane regulacje MSR nie mogą być w jakimkolwiek istotnym aspekcie niezgodne z przepisami ustawy. Należy zaznaczyć, że KSR są zgodne z postanowieniami ustawy oraz zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. MSR natomiast mogą zawierać rozwiązania istotnie różniące się od tych, które są stosowane w KSR i ustawie.

Zgodność KSR i MSR z przepisami oraz wpływ na sprawozdanie finansowe

Włączenie do stosowania KSR po raz pierwszy należy rozpoznać jako zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i poinformować o tej okoliczności w sprawozdaniu finansowym.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku wątpliwości w zakresie stosowania regulacji krajowych i międzynarodowych, a także poprawności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Jeśli zastanawiasz się kiedy i w jaki sposób wprowadzić zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości poniższy artykuł przeprowadzi Cię szczęśliwie przez zawiłe labirynty przepisów prawnych.
Fanaberia służb księgowych, czy ustawowy obowiązek? Po co właściwie w firmach polityka rachunkowości? Odpowiedzi znajdziecie w naszym artykule.
Nowy KSR Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Jakie są najważniejsze zagadnienia dotyczące nowego Standardu?
„Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” – projekt nowego KSR został przekazany do publicznej dyskusji.
Potrzeba tworzenia rezerw lub odpisów aktualizacyjnych a ostrożność firm podyktowana obawami przed niepotrzebnym obciążeniem wyniku rodzi wiele niepewności.

Usługi