fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nowy KSR Nr 15

nowy KSR

Nowy KSR Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Jakie są najważniejsze zagadnienia dotyczące nowego Standardu?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2022 roku został opublikowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

Przedmiotem Standardu są zasady ustalania i ujmowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży dóbr.

Cel KSR-u Nr 15

Celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami kosztów doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Do czego stosować nowy KSR Nr 15?

KSR Nr 15 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 roku. Istnieje jednak możliwość jego wcześniejszego zastosowania.

Zagadnienia KSR Nr 15

W Standardzie przedstawiono następujące zagadnienia:

 • warunki, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży,
 • wycenę wynagrodzenia zmiennego z tytułu wykonania umowy sprzedaży,
 • ujęcie przychodu ze sprzedaży dóbr w przypadku modyfikacji umowy z nabywcą rozliczanej prospektywnie albo narastająco,
 • rozpoznanie momentu przekazania korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem,
 • uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr,
 • wyszczególnienie elementów umowy w doniesieniu do umów wieloelementowych,
 • zdefiniowanie roli jednostki uczestniczącej w sprzedaży jako agenta lub głównego wykonawcy,
 • umowy sprzedaży zawartych na szczególnych warunkach (np. sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, sprzedaż promocyjna, barter czy też sprzedaż z udzielonym przyrzeczeniem odkupu),
 • zmniejszania przychodów (m.in. zwroty, rabaty i opusty, dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe),
 • prezentację i ujawniania informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowo załącznik do KSR Nr 15 zawiera przykłady zastosowania wybranych zagadnień poruszonych w powyższym Standardzie. Te przykłady dotyczą:

 • alokacji wynagrodzenia na podstawie relatywnych wartości jednostkowych cen sprzedaży,
 • schematów księgowania korekt przychodów.

Treść Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

W razie dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Agnieszka Osika

Asystent w Dziale Audytu

Zapraszamy do kontaktu

Michał Ossowski
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11008, MBA
+48 503 049 692

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}