fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nowy KSR Nr 15

nowy KSR

Nowy KSR Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Jakie są najważniejsze zagadnienia dotyczące nowego Standardu?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2022 roku został opublikowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

Przedmiotem Standardu są zasady ustalania i ujmowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży dóbr.

Cel KSR-u Nr 15

Celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami kosztów doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Do czego stosować nowy KSR Nr 15?

KSR Nr 15 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 roku. Istnieje jednak możliwość jego wcześniejszego zastosowania.

Zagadnienia KSR Nr 15

W Standardzie przedstawiono następujące zagadnienia:

 • warunki, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży,
 • wycenę wynagrodzenia zmiennego z tytułu wykonania umowy sprzedaży,
 • ujęcie przychodu ze sprzedaży dóbr w przypadku modyfikacji umowy z nabywcą rozliczanej prospektywnie albo narastająco,
 • rozpoznanie momentu przekazania korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem,
 • uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr,
 • wyszczególnienie elementów umowy w doniesieniu do umów wieloelementowych,
 • zdefiniowanie roli jednostki uczestniczącej w sprzedaży jako agenta lub głównego wykonawcy,
 • umowy sprzedaży zawartych na szczególnych warunkach (np. sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, sprzedaż promocyjna, barter czy też sprzedaż z udzielonym przyrzeczeniem odkupu),
 • zmniejszania przychodów (m.in. zwroty, rabaty i opusty, dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe),
 • prezentację i ujawniania informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowo załącznik do KSR Nr 15 zawiera przykłady zastosowania wybranych zagadnień poruszonych w powyższym Standardzie. Te przykłady dotyczą:

 • alokacji wynagrodzenia na podstawie relatywnych wartości jednostkowych cen sprzedaży,
 • schematów księgowania korekt przychodów.

Treść Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

W razie dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Agnieszka Osika

Asystent w Dziale Audytu

Zapraszamy do kontaktu

Michał Ossowski
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11008, MBA
+48 503 049 692

Ostatnie artykuły z bloga

Sprawozdania finansowe spółki

Zmiany w ustawie o rachunkowości ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych spółki. O czym jednak należy pamiętać?

Raportowanie struktury spółek nieruchomościowych

30 wrześnie 2022 upłynie termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy.

Dobry lider pcha swój zespół do sukcesu    

Budowanie zespołu tak, aby nikt z niego nie prześcignął menedżera to największa porażka przywódcy. Dobry lider wie bowiem, że jego zespół to jego sukces.
{literal} {/literal}