Nowy KSR Nr 15

Nowy KSR Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Jakie są najważniejsze zagadnienia dotyczące nowego Standardu?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2022 roku został opublikowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

Przedmiotem Standardu są zasady ustalania i ujmowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży dóbr.

Cel KSR-u Nr 15

Celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami kosztów doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Do czego stosować nowy KSR Nr 15?

KSR Nr 15 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 roku. Istnieje jednak możliwość jego wcześniejszego zastosowania.

Zagadnienia KSR Nr 15

W Standardzie przedstawiono następujące zagadnienia:

 • warunki, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży,
 • wycenę wynagrodzenia zmiennego z tytułu wykonania umowy sprzedaży,
 • ujęcie przychodu ze sprzedaży dóbr w przypadku modyfikacji umowy z nabywcą rozliczanej prospektywnie albo narastająco,
 • rozpoznanie momentu przekazania korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem,
 • uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr,
 • wyszczególnienie elementów umowy w doniesieniu do umów wieloelementowych,
 • zdefiniowanie roli jednostki uczestniczącej w sprzedaży jako agenta lub głównego wykonawcy,
 • umowy sprzedaży zawartych na szczególnych warunkach (np. sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, sprzedaż promocyjna, barter czy też sprzedaż z udzielonym przyrzeczeniem odkupu),
 • zmniejszania przychodów (m.in. zwroty, rabaty i opusty, dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe),
 • prezentację i ujawniania informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowo załącznik do KSR Nr 15 zawiera przykłady zastosowania wybranych zagadnień poruszonych w powyższym Standardzie. Te przykłady dotyczą:

 • alokacji wynagrodzenia na podstawie relatywnych wartości jednostkowych cen sprzedaży,
 • schematów księgowania korekt przychodów.

Treść Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

W razie dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Zastanawiasz się nad zastosowaniem Krajowych Standardów Rachunkowości w swojej działalności? Poznaj kluczowe aspekty ich wyboru i implikacji dla Twojego sprawozdania finansowego, które mogą znacząco wpłynąć na transparentność i zgodność z przepisami.
Dostać bon podarunkowy – świetna sprawa dla konsumentów. Jak jednak wygląda ich sprzedaż z punktu widzenia przedsiębiorców i księgowych?
Czy warto pospieszyć się z wykupem samochodu z leasingu? Co zmieni Polski Ład? Moore Polska pomoże Państwu właściwie przygotować się do wprowadzanych zmian!
„Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” – projekt nowego KSR został przekazany do publicznej dyskusji.
Potrzeba tworzenia rezerw lub odpisów aktualizacyjnych a ostrożność firm podyktowana obawami przed niepotrzebnym obciążeniem wyniku rodzi wiele niepewności.

Usługi