Michał Ossowski

Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Biegły Rewident nr 11008, MBA
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk
pn–pt 8:00–16:00

Biografia

Jestem biegłym rewidentem od 2007 roku. W Moore Polska Audyt (wcześniej REWIT Sp. z o.o.) od 2016 roku, początkowo jako Dyrektor Działu Audytu i Prokurent, obecnie Członek Zarządu. Wcześniej przez ponad 10 lat byłem związany z branżą gazowniczą, zajmując stanowiska dyrektora finansowego i wykonawczego w Polskiej Spółce Gazownictwa (Grupa PGNiG S.A.), będącej operatorem systemu dystrybucyjnego. Pracując w tak dużym koncernie, miałem możliwość uczestniczyć w licznych projektach, w tym przy wdrożeniu SAP, rozdziału – zgodnie z dyrektywą unijną – obrotu gazem od jego dystrybucji czy późniejszym połączeniu sześciu regionalnych operatorów systemów dystrybucyjnych w jeden podmiot o zasięgu ogólnokrajowym. Pierwsze doświadczenia zawodowe w audycie finansowym zdobywałem tuż po studiach, pracując jako asystent biegłego rewidenta w BDO Polska. Jestem Partnerem ostatecznie odpowiedzialnym za jakość w firmie audytorskiej, uczestniczę w kluczowych projektach, takich jak audyty firm giełdowych czy banków. Od 2023 roku jestem Wiceprezesem Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Bigłych Rewidentnów w Gdańsku.

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Wykładowca

  • Sopocka Szkoła Wyższa – sprawozdawczość wg MSR/MSSF
  • Politechnika Wrocławska – służebność przesyłu

Dyrektor Górniczy III stopnia

Szkolenia z zakresu umiejętności menedżerskich: zarządzania zmianą, własnym czasem i nawykami, asertywności, zarządzania przez cele, przywództwa sytuacyjnego, budowania zespołu i pracy zespołowej, komunikacji w zespole, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji, zasad modelowania procesów biznesowych; szkolenia indywidualne z zakresu wystąpień publicznych, sesje coachingowe

Coroczne obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów

Ważniejsze projekty:

  • centralizacja służb księgowych wielozakładowego przedsiębiorstwa z branży energetycznej
  • reorganizacja procesu zakupowego wielozakładowego przedsiębiorstwa z branży energetycznej
  • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów
  • minimalizacja obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości w przedsiębiorstwie przesyłowym
  • optymalizacja gospodarki magazynowej – system „świateł” magazynowych, automatyzacja składania zapotrzebowań i minimalizacja stanów magazynowych
  • stworzenie systemu monitoringu realizacji inwestycji unijnych – przedsiębiorstwo z branży energetycznej
  • opracowanie nowego systemu pełnomocnictw w przedsiębiorstwie z branży energetycznej
  • identyfikacja różnic i przekształcenie rachunkowości na MSR/MSSF w przedsiębiorstwie z branży energetycznej

2019–w trakcie

Kwalifikacja ACCA

2013–2014

Politechnika Wrocławska
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

2010–2012

GFKM & IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management
Executive MBA

2002–2007

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Praktyka, aplikacja, egzaminy – zakończone wpisem do rejestru biegłych rewidentów nr 11008

2000–2001

Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów

1995–2000

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe, Specjalność: Handel Morski

Usługi

Artykuły

Czym powinna kierować się Twoja firma przy doborze odpowiedniego biegłego rewidenta? Niską ceną za przeprowadzony audyt? Niewielką odległością od siedziby przedsiębiorstwa? A może prywatnymi animozjami?