Audyt – o czym warto pamiętać przy wyborze biegłego rewidenta?

Czym powinna kierować się Twoja firma przy doborze odpowiedniego biegłego rewidenta? Niską ceną za przeprowadzony audyt? Niewielką odległością od siedziby przedsiębiorstwa? A może prywatnymi animozjami?

Wyraz „audyt” pochodzi od łacińskiego słowa „auditor”, czyli słuchacz, słuchający. Słowo to związane było z rzymskim „przesłuchiwaniem rachunków” – odczytywaniem ich na głos i sprawdzeniem ich poprawności.

Najbardziej dynamiczny rozwój instytucji audytu przypada zaś na XIX wiek, ale wówczas miał charakter stricte zewnętrzny. Dopiero w XX wieku nastąpiła zmiana. Wtedy też organizacje zaczęły zatrudniać wewnętrznych audytorów, którzy weryfikowali poprawność zapisów księgowych, zgodność procedur z przepisami, a także skuteczność mechanizmów kontrolnych.

Współcześnie audyt przeprowadzany jest przez niezależnych ekspertów, a samo badanie ukierunkowane jest raczej na usprawnienie organizacji niż na wskazanie nieprawidłowości. Warto zatem pamiętać, iż audyt nie jest kontrolą – audyt działa na podstawie planu, który ma na celu usprawnienie organizacji.

Czy można znaleźć najlepszego audytora na rynku?

W chwili dokonywania wyboru podmiotu, który jest uprawiony do badania sprawozdania finansowego, warto uwzględnić, między innymi, doświadczenie, jakie posiada zespół oraz jego znajomość branży badanej jednostki. Samo badanie natomiast powinien przeprowadzić biegły rewident, który spełnia warunki do wydania niezależnej i bezstronnej opinii.

Warto zatem wziąć pod uwagę szereg stosownych kryteriów, aby faktycznie wybrać najlepszego audytora, jak najlepiej  dobranego do Twojej organizacji. Firma czy biegły rewident, którego wybierasz, powinien więc:

  1. Być specjalistą w konkretnej branży;
  2. Mieć dostęp do wielu ekspertów wspierających (m.in. z zakresu podatków, finansów, IT czy kontroli);
  3. Posiadać doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i dysponować odpowiednim zespołem,;
  4. Umieć dostosować podejście do badania do specyfiki badanej jednostki;
  5. Reprezentować wysoki standard usług (dotrzymywanie terminów, jakości i sposobu komunikacji).

Co bardzo istotne – cena za usługi audytorskie  n i g d y  nie powinna być główną determinantą wyboru. Niskie wynagrodzenie wszak może – ale nie musi! – wskazywać na nie najlepszą jakość. To zatem powinno być ostatnie kryterium w doborze audytora.

Idealny audytor – utopijne marzenie czy realna możliwość?

Jeśli wybierzesz odpowiednią firmę – zdecydowanie realna możliwość. Dlatego wybierając audytora warto rozważyć współpracę z Moore Polska.

Jesteśmy zespołem wyspecjalizowanym w wielu branżach. Widzimy i rozumiemy więcej – zatem widzimy i rozumiem również specyficzne potrzeby Twojej firmy, a do każdego klienta podchodzi indywidualnie. Jesteśmy w kontakcie z klientami, jako biegli, cały czas – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dodatkowo, potrafimy korzystać z interdyscyplinarnej wiedzy wszystkich osób pracujących w naszej firmie, ale także czerpać z doświadczenia międzynarodowego.

Należmy bowiem do międzynarodowej sieci Moore Global, która zapewnia nam dostęp do bogactwa zasobów i najlepszych praktyk specjalistów i ekspertów z całego świata. Jednocześnie jednak – świetnie rozumiemy polski krajobraz biznesowy, przepisy i otoczenie rynkowe. Ta lokalna wiedza jest kluczowa podczas przeprowadzania audytów w Polsce, ponieważ pozwala nam skutecznie poruszać się w gąszczu  złożonych wymogów regulacyjnych.

Niewątpliwie przecież – ponad 30 lat doświadczenia na rynku zobowiązuje. Przez dekady zdobyliśmy wysokie kwalifikacje, jednocześnie będąc otwartymi na nowe technologie i innowacje. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia w celu zwiększenia wydajności oraz skuteczności swoich audytów, optymalizując procesy, ale też łamiąc utarte schematy, dożąć do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

A jako jedna z najbardziej empatycznych firm na rynku stawiamy na dialog i zrozumienie, a zatem na podejście zorientowane na klienta. Cenimy sobie szczerze, otwarte relacje, w których zapewnieniami najwyższy standard obsługi. Będziemy z Tobą ściśle współpracować, aby zrozumieć Twoje cele biznesowe i wyzwania. Możesz nam zaufać, bo przejrzystość to nie tylko kluczowy aspekt audytu, ale także jeden z fundamentów naszej firmy.

Nie zapominamy jednak przy tym o wysokim standardzie świadczenia naszych usług. Zapewniamy najwyższą jakość – nasza pozycja w TOP 10 najlepszych firm audytorskich w Polsce nie tylko to pokazuje, ale także zobowiązuje. Współpracując z nami, możesz więc mieć pewność, że zawsze przestrzegamy surowych standardów zawodowych i stosujemy najlepsze praktyki, aby zapewnić dokładność, wiarygodność i zgodność audytów z przepisami. Pomagamy zidentyfikować potencjalne ryzyka i obszary wymagające poprawy w organizacji, dostarczając praktycznych zaleceń w celu ich złagodzenia.

Chcesz spokojnie przejść przez audyt? Wybierz Moore Polska!

Ostatecznie wybór firmy audytorskiej zależy od konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta, a także od specyfiki jego branży i firmy. Moore Polska posiada jednak wiele cech, które mogą przyczynić się do wyboru nas na audytora Twojego przedsiębiorstwa. Jesteśmy tutaj, aby wesprzeć Twój biznes w zrównoważonym rozwoju w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Jeżeli zatem szukasz doświadczonego, profesjonalnego, ale jednocześnie empatycznego audytora, który do każdego klienta podchodzi indywidualnie, korzystając z interdyscyplinarnej, międzynarodowej wiedzy swojego zespołu – skontaktuj się z nami.

„Audit” czy „audyt” – oto jest pytanie. Ciekawostka słowem podsumowania

Wielokrotnie możemy spotkać się z dwoma formami „audit” oraz „audyt” – i wówczas zachodzimy w głowę, jak powinniśmy poprawnie mówić?

„Audit” to oczywiście angielska forma słowa „audyt” i chociaż stanowi odstępstwo od polskich prawideł dotyczących zapożyczeń oraz nie jest zanotowana w słownikach normatywnej polszczyzny, to i tak na stałe wpisał się w słownictwo branżowe. Wynika to z błahostki  – niefortunnego tłumaczenia norm ISO 9001 i ISO 14001 przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Z tego powodu, sama Sekretarz Rady Języka Polskiego zwróciła się do PKN-u z uwagą na ten temat, ale otrzymała wyjaśnienie, że forma „audit” została zaaprobowana przez poproszonego o konsultację językową polonistę.

Także, parafrazując klasyka: nieważne, czy mówimy „audit” czy „audt” – ważne, aby badanie zostało przeprowadzone rzetelnie.

Recenzent
Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer ds. marketingu i komunikacji
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Odkryj, jak zespół Moore Polska nie tylko przetrwał dekady na dynamicznym rynku audytowym, ale też jak dzięki wspólnym wartościom i stawianiu na nieustający rozwój zdobywa coraz wyższe pozycje w prestiżowych rankingach. Ta historia to dowód na to, że prawdziwa pasja i zrozumienie potrzeb rynku prowadzą do rzeczywistego sukcesu.
W obliczu rosnących wyzwań rynkowych, audyt finansowy staje się fundamentem budowania zaufania i zapewniania zrównoważonego rozwoju każdej przedsiębiorczej jednostki. Moore Polska, z unikatowym 35-letnim doświadczeniem, oferuje usługi audytorskie, które nie tylko gwarantują zgodność z przepisami, ale również przyczyniają się do optymalizacji i stabilności operacyjnej firm, kładąc solidne podstawy dla ich przyszłego wzrostu.
Mówiąc o „rezerwach” na świadczenia pracownicze, w tym na niewykorzystane urlopy, należy mieć na uwadze bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu. Dowiedz się więcej z naszego artykułu!
Niezależność biegłego rewidenta jest kluczowa dla zapewnienia uczciwych i wiarygodnych ocen sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz zaufania społeczeństwa do rachunkowości. Wszak jest to zawód zaufania publicznego.
Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Nowe wymogi otrzymania dopłat do cen gazu i prądu w 2023 r. Projekt programu wymaga opinii biegłego rewidenta już przy składaniu wniosku.

Usługi