Wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw i ich części jest typowym zadaniem firm doradztwa finansowego, a jednocześnie najbardziej odpowiedzialnym. Tym bardziej że zasady wyceny nie zostały w Polsce prawnie uregulowane (istnieją tylko określone rekomendacje branżowe).

Moore Polska dokonuje oszacowania przedsiębiorstw dla różnych celów, w szczególności: 

Strategii właścicielskich 
Transakcji fuzji i przejęć spółek 
Podziału lub wydzielenia części spółek 
Podwyższenia kapitału lub umarzania akcji/udziałów
Aktualizacji wartości bilansowych 
Likwidacji lub postępowania upadłościowego 
Postępowań odszkodowawczych 
Ubezpieczenia 
Mediacji i sporów gospodarczych 
Zgodnie z dobrą praktyką rynkową, dobór metod wyceny powinien być uzależniony od celu wyceny, specyfiki wycenianego podmiotu, otoczenia rynkowego i dostępności informacji. 

Najczęściej stosujemy następujące sposoby wyceny

business-people-or-accountants-are-analyzing-graph-2022-10-04-00-13-36-utc

METODA DOCHODOWA

Wyznacza prognozę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow), stanowiąc podstawę do wyceny dochodowej i sporządzenia oferty przejmowanych spółek, a następnie do negocjowania warunków transakcji i zapisów umowy sprzedaży. Ponadto projekcja dochodowości jest brana pod uwagę przez banki i partnerów udzielających finansowania transakcji.

two-businessman-consult-analyzing-company-financia-2022-11-15-01-52-01-utc

Metoda porównywalnych transakcji rynkowych 

Polega na określeniu wartości akcji/udziałów na podstawie zestawień z dokonanymi wcześniej i ujawnionymi publicznie transakcjami kupna-sprzedaży aktywów o charakterze zbliżonym do aktywa będącego przedmiotem wyceny.

people-touch-stock-graph-on-screen-concept-of-sto-2022-11-05-00-03-53-utc (1)

Metoda wskaźników giełdowych

Bazuje na określeniu wartości akcji/udziałów w oparciu o wartość rynkową, prezentowaną poprzez wskaźniki giełdowe spółek notowanych (na giełdach papierów wartościowych), porównywalnych do wycenianego przedsiębiorstwa, które określają wielkości ekonomiczno-finansowe opisujące potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa. Zastosowanie metody porównawczej jest implikacją założenia, że rynek kapitałowy jest weryfikatorem bieżącej wartości spółek, pomimo występujących na tym rynku okresowych wahań trendów. 

consulting-each-other-on-a-project-2023-02-01-20-57-45-utc

Metoda skorygowanych aktywów netto 

Reprezentuje podejście majątkowe do wyceny przedsiębiorstwa. Zgodnie z założeniem, przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile stanowi wartość jej składników majątkowych pomniejszonych o pozostałe do spłaty zobowiązania, na dzień wyceny. W przypadku aktywów nieruchomościowych, operat szacunkowy powierzany jest do wykonania uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu.

Skontaktuj się z wybranym specjalistą 

Partner, Dyrektor Działu Corporate Finance, Prokurent
+48 721 250 455
Warszawa
Partner, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent 
+48 602 267 884
Poznań

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Corporate finance 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Usługi z zakresu Corporate finance

Artykuły na blogu na temat Corporate finance

Czy Twoja firma jest przygotowana na wyzwania finansowe? Jak uniknąć finansowych pułapek, które czekają na małych i średnich przedsiębiorców? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska. 
Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach? 
Wellbeing oraz work-life balance pracowników są ze sobą ściśle powiązane. Jakie są zatem korzyści płynące z przenikania się obu tych koncepcji?