Adam Roman Górecki

Partner, Dyrektor Działu Corporate Finance, Prokurent
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
pn–czw 7:00–15:30 pt 7:00–13:00

Biografia

Jako doradca finansowy o bogatej praktyce w Corporate Finance udzielam wsparcia właścicielom i zarządom firm o różnej skali biznesu, z różnych branż. Najbardziej cenię sobie pracę zaufanego doradcy klientów z sektora średnich przedsiębiorstw, ale też chętnie uczestniczę w procesach decyzyjnych dużych korporacji. Specjalizuję się w transakcjach fuzji i przejęć (sprzedaży przedsiębiorstw / pozyskiwaniu inwestorów), a także w strategiach rozwoju spółek i pozyskiwaniu finansowania.

Na co dzień wykorzystuję wiedzę multidyscyplinarną oraz wieloletnie doświadczenia jako doradcy i przedsiębiorcy. Jestem finansistą z przygotowaniem prawniczym (radca prawny), a z zamiłowania humanistą poszukującym zastosowania wniosków z historii i psychologii do nowych wyzwań współczesności.

Do Moore Polska dołączyłem w 2023 roku jako wiodący Partner / Corporate Finance.

Wcześniej przez ponad 20 lat byłem związany z firmą doradczą Access Ltd. wchodzącą w skład grupy NM Rothschild & Sons, a następnie grupy UniCredit i sieci International Mergers & Acquisitions Partners (jako Konsultant, Wicedyrektor, a przez 12 lat Wiceprezes Zarządu i wspólnik kapitałowy).

Następnie przez 10 lat sprawowałem funkcję Partnera / Corporate Finance w polskim biurze BDO należącym do piątej na świecie organizacji audytorsko-doradczej.

Pamiętam i cenię sobie również doświadczenie z 1,5-rocznej pracy fizycznej na stanowisku robotnika – operatora maszyn w fabryce przetwórstwa spożywczego ÖNOS w Szwecji.

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Polski Związek Żeglarski
 • Fuzje i przejęcia – szkolenia dla studenckich kół naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Doradztwo Corporate Finance – szkolenia dla studenckich kół naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Fuzje i przejęcia – wykłady komercyjne
 • 2015 – szef projektu transakcyjnego nagrodzonego wyróżnieniem „Deal of the Year 2015” przez magazyn Acquisition International – The Voice of Corporate Finance
 • Aplikacja przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – uzyskanie tytułu radcy prawnego.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – szkolenie w dziedzinie finansów przedsiębiorstw.
 • Institute for International Research – szkolenie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – szkolenia dotyczące wprowadzania akcji na giełdę i ofert publicznych akcji.
 • BDO – szkolenia w dziedzinie finansów przedsiębiorstw.
 • EY – szkolenie w dziedzinie finansów przedsiębiorstw.

Wybrane projekty referencyjne

Fuzje i przejęcia
 • doradztwo dla KRAFT GENERAL FOODS Inc. (wiodący koncern spożywczy na świecie) przy inwestycji joint-venture ze Spółdzielnią Mleczarską Chorzele
 • doradztwo dla PKN ORLEN S.A. przy konsolidacji wybranych spółek usługowych o kluczowym znaczeniu w grupie (4 transakcje)
 • doradztwo dla STELMET S.A. (czołowy w Europie producent drewnianej architektury ogrodowej) przy przejęciu Grange Fencing Ltd. (wiodąca firma angielska w sektorze)
 • doradztwo dla CIECH S.A. przy sprzedaży Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.
 • doradztwo dla managementu przy przejęciu większościowego pakietu akcji Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A.
Strategie rozwoju
 • opracowanie strategii rozwoju spółek grupy IMPEXMETAL S.A.
 • opracowanie koncepcji konsolidacji aktywów jednej z domen POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ
 • opracowanie strategii przekształcenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w grupę inżynieringowo – produkcyjno – usługową
Pozyskanie finansowania
 • doradztwo na rzecz spółek i banków przy 30 ofertach publicznych akcji (z wprowadzeniem na Giełdę)
 • doradztwo dla Zakładów Chemicznych POLICE S.A. przy finansowaniu programu inwestycyjnego
 • doradztwo dla HTL-Strefa S.A. przy sporządzeniu wariantowego modelu źródeł finansowania rozwoju

30-letnia praktyka w doradztwie finansowym w projektach fuzji i przejęć, a także strategii przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania

Usługi