Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest potwierdzenie, poprzez wyrażenie pisemnego sprawozdania z badania, czy sporządzone sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowaną polityką rachunkowości. Dodatkowo, sprawdzenie czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy badanego podmiotu gospodarczego. 

Jak badamy?

POZNANIE TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, ORGANIZACJI, SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
Identyfikacja czynników ryzyka oraz ich analiza 
Planowanie przeprowadzenia badania 
ZEBRANIE DOWODÓW BADANIA 
Przeprowadzenie testów kontroli i wiarygodności 
PODSUMOWANIE WNIOSKÓW I WERYFIKACJA 
Feedback 
Wnioski z badania przedstawione są w formie sprawozdania z badania oraz cennych informacji dla Kierownictwa jednostki, które w realny sposób mogą przyczynić się do poprawy zarządzania sferą rachunkowości i finansów podmiotu 

Nasze wsparcie

Zespół naszych ekspertów i specjalistów zajmuje się audytem sprawozdań finansowych według standardów MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Celem Moore Polska w procesie badania jest zapewnienie naszym Klientom gwarancji rzetelności sporządzonego przez nas sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

Pozostajemy z Tobą cały czas w kontakcie 
Pomagamy ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI na nurtujące pytania 
Doradzamy przy rozwiązywaniu problemów 
W taki sposób, aby zabezpieczyć jednostkę przed grożącym ryzykiem podatkowym, prawnym i finansowym 

Poznaj firmy, które nam zaufały

Skontaktuj się z wybranym specjalistą

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
+48 601 796 009
Poznań
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska
Partner, Założyciel
+48 503 049 691
Gdańsk Starodworska
Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
+48 503 049 692
Gdańsk Starodworska
Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
+48 502 260 988
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice
Dyrektor ds. Audytu, Prokurent
+48 601 365 848
Warszawa
Dyrektor ds. Audytu, Prokurent
+48 501 015 508
Bielsko-Biała
Dyrektor ds. Relacji z Klientami Kluczowymi
+48 601 256 661
Poznań
Biegły Rewident nr 9618
+48 570 006 652
Bielsko-Biała
Biegły Rewident nr 12420
+48 693 225 192
Bielsko-Biała
Dyrektor ds. Audytu
+48 887 330 134
Gdańsk Starodworska

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Audyt 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Pytania i odpowiedzi

Przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, obejmujących okres krótszy niż rok obrotowy oraz sporządzanych na inny moment niż dzień bilansowy. Może być alternatywą dla badania sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy takie badania nie jest obligatoryjne.

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest wyrażenie stanowiska przez biegłego rewidenta, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości. Dodatkowo pozwala ustalić rzetelności i jasność prezentowanej, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej. Po przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowego biegły rewident wydaje raport.

Przeglądy sprawozdań finansowych są pomocne zarówno dla kierownictwa podmiotu, jak również dla biegłych rewidentów. Pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości w systemie księgowości i luk w kontroli wewnętrznej oraz umożliwiają ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo informacje uzyskane podczas przeglądu mogą być wykorzystane przez biegłego rewidenta podczas pełnego badania sprawozdania finansowego na koniec roku.

Usługi z zakresu Audytu

Artykuły na blogu na temat Audytu

Zastanawiasz się nad zastosowaniem Krajowych Standardów Rachunkowości w swojej działalności? Poznaj kluczowe aspekty ich wyboru i implikacji dla Twojego sprawozdania finansowego, które mogą znacząco wpłynąć na transparentność i zgodność z przepisami. 
W obliczu rosnących wyzwań rynkowych, audyt finansowy staje się fundamentem budowania zaufania i zapewniania zrównoważonego rozwoju każdej przedsiębiorczej jednostki. Moore Polska, z unikatowym 35-letnim doświadczeniem, oferuje usługi audytorskie, które nie tylko gwarantują zgodność z przepisami, ale również przyczyniają się do optymalizacji i stabilności operacyjnej firm, kładąc solidne podstawy dla ich przyszłego wzrostu. 
W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, EFAA stawia na przyszłość księgowości i audytu. Nasz manifest podkreśla kluczową rolę MŚP w budowaniu transparentnego i zrównoważonego społeczeństwa finansowego. Zajrzyj do naszych priorytetów: uproszczenie regulacji, dialog z MŚP, wiedza finansowa, zrównoważony rozwój, oraz AI w księgowości.