Lucyna Witek

Partner, Założyciel
Prokurent, Biegły Rewident nr 8038
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk
pn–pt 8:00–16:00

Biografia

Jestem biegłym rewidentem z wieloletnim doświadczeniem w branży finansów i rachunkowości. Pracowałam na stanowisku dyrektora finansowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bagdadzie.

W 1992 roku założyłam Biuro Rachunkowe „Wit”, a następnie w 1994 roku – wraz z trojgiem członków rodziny – spółkę z o.o. Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci. Przez 20 lat pełniłam funkcję Prezesa Zarządu, budując nowe spółki tworzące Grupę Rewit. Jako biegły rewident angażowałam się w badania sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, jak również przygotowanie prospektów emisyjnych Polnord czy Gino Rossi, nadzorowałam także prace biura rachunkowego i działu podatków.

Obecnie jestem kluczowym biegłym rewidentem w spółkach notowanych na GPW, spółkach prawa handlowego oraz doradcą biznesowym dla kluczowych klientów Moore Polska.

 • członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 • członek Gdańskiego Klubu Biznesu
 • 2010 – tytuł Kobieta Sukcesu
 • 2015 – brązowa odznaka Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

2014

 • Kurs w ramach obligatoryjnego doskonalenia dla biegłych rewidentów, moduł VII, blok
 • Rachunkowość/Rewizja finansowa – Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa (16h)
 • Kurs w ramach obligatoryjnego doskonalenia dla biegłych rewidentów, moduł VI, blok rachunkowość – Partnerstwo publiczno-prawne – aspekty bilansowo-podatkowe (8h) Kurs w ramach obligatoryjnego doskonalenia dla biegłych rewidentów, moduł V, blok
 • Rachunkowość/Rewizja finansowa – podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny (16h)
 • Przewodnik MSB – Procedury w badaniu sprawozdania finansowego (6h)

2015

 • Podstawy badania sprawozdań finansowych – dokumentowanie procesu badania (16h)
 • Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych (16h)
 • Ryzyka specyficzne dla wybranych branż (8h)
 • Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF (16h)

2016

 • Nowy nadzór, nowe kary. Czy jesteś gotów? (7h)
 • Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych (16h)
 • Kurs w ramach obligatoryjnego doskonalenia dla biegłych rewidentów, moduł III, Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa (16h); moduł XIII – Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek (16h); Moduł XIV – Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu (8h)
 • Audyt planu przekształcenia formy prawnej jednostki z przedsiębiorcy w osobę prawną i odwrotnie (16h)

2017

 • Warsztaty – ustawa o rachunkowości – omówienie zmian (3h)
 • Szkolenie „Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania (16h)
 • Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

Przygotowanie prospektów emisyjnych dla spółek giełdowych Polnord S.A. oraz Gino Rossi S.A.

 • studia wyższe zawodowe, kierunek: Ekonomia; specjalizacja: Ekonomia przedsiębiorstw
 • studium menedżerskie Top Menedżer 2000 Plus, organizowane przez GFKM przy współpracy z University of Strathclyde
 • Studium Syndyków Masy Upadłościowej i Likwidatorów Podmiotów Gospodarczych

Usługi