Stanisław Ganczarski

Biegły Rewident nr 9618
ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała
pn–pt 8:00–16:00

Biografia

Posiadam ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie księgowości oraz audytu. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w jednym z banków komercyjnych, gdzie przez dwa lata zdobywałem wiedzę z zakresu finansowania sektora gospodarki żywnościowej. Następnie przez 13 lat doskonaliłem w zakresie księgowości pracując w Grupy Żywiec na stanowiskach do głównego księgowego włącznie. W tym okresie m.in. wprowadziłem ewidencję księgowości zarządczej controllingu wg standardów zachodnioeuropejskich.
W ramach rozwoju Grupy Żywiec S.A. powierzono mi funkcję Dyrektora Finansowego spółki zależnej Żywiec Trade Holding (15 spółek dystrybucyjnych w Grupie Heineken). Moimi głównymi zadaniami była migracja ewidencji 15 firm do jednego systemu IT, integracja spółek i standaryzacja w zakresie księgowości controllingu, finansów i podatków.
W kolejnych latach, od 2001 roku przez kilkanaście lat pracowałem w Audycie Wewnętrznym Grupy Żywiec, najpierw jako Menedżer a później Dyrektor Audytu. Tworzyłem dział i budowałem tę funkcję od zera w relacji do wprowadzanych przez Grupę Heineken standardów audytu wewnętrznego opartych międzynarodowych standardach IIA, uzyskując poziom jednego z pięciu najlepszych zespołów audytu w Europie.
Od roku 2016 prowadzę własną praktykę biznesową jako audytor doradca biznesowy wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz przeciwdziałania i wykrywania oszustw.
Od roku 2016 ściśle współpracuję z firmą Moore Polska w zakresie badania sprawozdań finansowych i innych usług atestacyjnych, ale również w innych zagadnieniach jako biegły rewident, audytor i ekspert w zakresie kontroli wewnętrznej.
Przeprowadzam audyt wewnętrzny operacyjny i zgodności, audyt oszustw i śledczy.
Realizuję doradztwo biznesowe i konsulting we wprowadzaniu zmian w firmie czy przekształceniach, a także we wdrażaniu systemów IT ERP, DMS jak produkty Comarch Sp. z o.o. czy Insoft sp. z o.o. jako partner biznesowy tych firm. Specjalizuję się też w dziedzinie zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem oszustw.   W tym zakresie prowadzę doradztwo i wspólnie z Rewit warsztaty z zarządzania ryzykiem dla klientów.
 • 2000 Polska Izba Biegłych Rewidentów, członek
 • 2017 Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, członek
 • 2018 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, członek
 • 2019 Katowicka Specjalna strefa Ekonomiczna w Katowicach, Bank Kooperantów, partner
 • 2010–2013 – Szkolenia dla kadry menadżerskiej Grupy Żywiec w zakresie zwalczania oszustw połączone z oceną ryzyka i budową systemu zarządzania ryzykiem
 • 2017 – Szkolenie w zakresie przeciwdziała oszustwom dla kadry kierowniczej Hutchinson Polska w Łodzi
 • 2019 – Warsztaty z zakresu audytu wewnętrznego i kontrolingu i kontroli wewnętrznej dla zespołu audytu wewnętrznego Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach
 • 2019 – Kongres Controllerów w Sopocie Warsztaty nt Zarządzania Ryzykiem Oszustw
 • 2005 – Nagroda za sukces we wdrożeniu systemu SAP R/3 Copernicus 3
 • 2011 – Nagroda za sukces w realizacji projektu AMS – Audit Management System
 • 2013 – Wyróżnienie za sukces w projekcie STAR TRACK SAP HeiCORE Enterprise
 • 2000 – Certyfikat Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Numer legitymacji: 9618
 • 2001–2015 – Szkolenie w zakresie międzynarodowych standardów audytów
  wewnętrznego (IIA) w ramach Korporacji Heineken
 • 2018 – Szkolenia: Autoryzacja Techniczna i Handlowa oraz Warsztaty wdrożeniowe Comarch ERP Optima dające certyfikat Partnera Biznesowego
 • Szkolenie z wdrożenia i obsługi systemów PC-POS i PC – Market firmy INSOFT sp. z o.o dające certyfikat Partnera Biznesowego

2001–2013 – Wdrożenia systemów klasy ERP: program SAP oraz MICROSOFT DyNAMICS w dużych wielooddziałowych organizacjach w ramach międzynarodowej korporacji Heineken pełniąc funkcje:

 • Business Process Control Coordinator oraz
 • Audytor Wewnętrzny Projektu

Wsparcie realizacji szeregu projektów przekształceń I rozwoju biznesu   korporacji Heineken jak i firmy innych klientów

Usługi

Artykuły

Znacznie łatwiej firmie osiągać cele biznesowe, gdy zarządzanie i kontrola wewnętrzna zapewniają prawidłowe i bezpieczne jej funkcjonowanie. Jak zbudować efektywny system zarządzania ryzykiem?