Andrzej Niewiarowski

Dyrektor ds. Audytu, Prokurent
Biegły Rewident nr 11785
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
pn–czw 7:00–15:30 pt 7:00–13:00

Biografia

Posiadam wieloletnie doświadczenie w strukturach księgowo-finansowych spółek międzynarodowych. Pracowałem m.in. w spółce adidas, gdzie byłem kierownikiem działu finansowego odpowiedzialnym za hedging walutowy. W latach 2011–2013 pracowałem w Komisji Nadzoru Finansowego w dziale nadzoru nad domami maklerskimi, gdzie zdobywałem doświadczenie w nadzorze finansowym jednostek zaufania publicznego. Od roku 2013 jestem również egzaminatorem w komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Od 15 lat jestem biegłym rewidentem, uczestniczę w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Uczestniczę również w projektach due dilligence i w wycenach przedsiębiorstw. Przez 6 lat pracowałem jako menedżer w Rödl & Partner, gdzie byłem odpowiedzialny za dział audytu. Obecnie pracuję dla Moore Polska na stanowisku dyrektora ds. audytu, gdzie jestem odpowiedzialny za rozwój działu audytu w Warszawie.

  • Polska Izba Biegłych Rewidentów
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  • Polski Związek Strzelectwa Sportowego

Prowadziłem wewnętrzne szkolenia merytoryczne (m.in. instrumenty finansowe (derywaty), wycena nieruchomości), szkolenie z audytu dla studentów.

Jestem również autorem kilkunastu artykułów w gazecie Rzeczpospolita.

  • Coroczne szkolenia dla BR (40 godz.) z zagadnień księgowych, procedur badania, UoR, MSR/MSSF.
  • Poza tym w roku 2021 zrobiłem kurs nurkowania Open Water Diver (PADI OWD).
  • W roku 2022 byłem na kursie nauki języka hebrajskiego w Izraelu.

Prowadziłem badania sprawozdań finansowych takich spółek i grup kapitałowych jak: Storck, Würth Polska, Biesterfeld, Xella Polska, Oqema (grupa Overlack) czy Grupa Rhenus.

W latach 2011–2013 pracowałem w Komisji Nadzoru Finansowego w dziale nadzoru nad domami maklerskimi, gdzie zdobywałem doświadczenie w nadzorze finansowym jednostek zaufania publicznego.

Od roku 2013 jestem również egzaminatorem w komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Od roku 2009 jestem biegłym rewidentem, uczestniczę w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Uczestniczę również w projektach due dilligence i w wycenach przedsiębiorstw.

Przez 6 lat pracowałem jako menedżer w Rödl & Partner, gdzie byłem odpowiedzialny za dział audytu w Warszawie.

Usługi