Natalia Szpręglewska

Dyrektor ds. Audytu
Biegły rewident nr 13773
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk
pn–pt 8:00–16:00

Usługi

Artykuły

Jeśli zastanawiasz się kiedy i w jaki sposób wprowadzić zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości poniższy artykuł przeprowadzi Cię szczęśliwie przez zawiłe labirynty przepisów prawnych.
Coraz częściej jako sposób rozwoju i wzrostu dotychczasowej działalności stosuje się łączenie spółek. Jak wybrać odpowiednią metodę połączenia?
Chociaż przygotowanie dokumentacji konsolidacyjnej może wydawać się czasochłonne i zbędne – tak naprawdę niesie za sobą wiele zalet i szereg usprawnień.
Sprawozdanie z działalności sporządzone zgodnie z nadrzędnym jego celem stanowi potężne uzupełnienie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym!
Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych – ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym
Przeprowadzanie inwentaryzacji zostało szczegółowo obwarowane w przepisach ustawy o rachunkowości. W poniższym artykule zwrócimy uwagę na najważniejsze aspekty.
Artykuł ten ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości poprzez dostarczenie konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi wskazującej, jakie podmioty zobowiązane są do poddawania swoich sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta.