Wellbeing a work-life balance

Wellbeing oraz work-life balance pracowników są ze sobą ściśle powiązane. Jakie są zatem korzyści płynące z przenikania się obu tych koncepcji?

Według podstawowych definicji na dobrostan (wellbeing) pracownika składają się takie rzeczy, jak:

 • dobra atmosfera w pracy, 
 • wynagrodzenia spełniające oczekiwania, 
 • szkolenia (rozwój).

Oczywiście – to także wszystkie dodatki: integracje, pokoje do relaksu, premie, czy prezenty świąteczne. Jest to jednak ledwie część tego, czym jest faktyczny wellbeing. Mówiąc bowiem o dobrostanie pracowników, należy zastosować szerokie, holistyczne podejście, wykraczające poza ramy godnych płac i benefitów.

Szczęśliwy pracownik to wydajny pracownik

Czym tak właściwie jest dobrostan? – dla każdego będzie zupełnie czymś innym. Ujmując go jednak ogólnie, to jest nie tylko godna płaca, czy osiąganie sukcesów zawodowych, ale również jakość życia. Jest to szczególnie istotne dla młodego pokolenia wchodzącego dopiero na rynek pracy.

Instytut Gallupa wykazał pięć istotnych elementów, na które składa się wellbeing.1 Na podstawie badania wykazano, że człowiek ma poczucie zadowolenia oraz spełnienia, jeśli:

 1. lubi to, co robi na co dzień, a więc odnajduje w tym sens;
 2. posiada więzi i relacje w pracy
 3. dba o swoje finanse, czyli odpowiednio zarządza swoimi pieniędzmi;
 4. stan fizyczny oraz zdrowie są dobre, przez co może cieszyć się życiem i posiada energię do działania;
 5. przynależy do społeczności i życie w niej – otoczenie, w którym pracuje oraz żyje, podoba mu się.

Jak jednak podkreślają naukowcy z Instytutu Gallupa, to właśnie pozytywne emocje, zaangażowanie, poczucie znaczenia oraz osiągnięcia i docenianie ich, wpływają na samopoczucie i zadowolenie.2

Health Enhancement Research Organization zaznacza natomiast, że pracownicy, którzy prowadzą zdrowy tryb życia są bardziej produktywni. Według badań wzrost ten wynosi 25%. Dodatkowo – ich zaangażowanie wzrasta o 15%, podczas gdy absencja spada o 27%.3

Dlaczego firmom tak trudno dbać o wellbeing pracowników?

Nierzadko zdarza się tak, że nawet jeżeli firma hołduje zasadzie dbania o wellbeing pracowników, otacza ich szeroko pojętą opieką, docenia, to ostatecznie i tak, wedle badań (takich jak chociażby NPS), zespoły są niezadowolone.

Dlaczego tak się dzieje? 

Problem pojawia się wówczas, jeżeli przedsiębiorstwo skupia się wyłącznie na mierzeniu zaangażowania, podczas gdy jego realna poprawa nie w życie. Wyraźnie punktuje to raport instytutu Gallupa w The Worldwide Employee Engagement Crisis, wskazując, jakie czynniki mają wpływ na to, że firma nie jest w stanie kultywować koncepcji wellbeing. 4

 • Jest to postrzeganie zaangażowania jako badania lub programu, zamiast jako ciągłej, zdyscyplinowanej metody osiągania wyższej wydajności.
 • To także skupianie się bardziej na danych z ankiet lub raportów niż na rozwoju menedżerów i pracowników.
 • Definiowanie zaangażowania jako odsetka pracowników, którzy nie są niezadowoleni lub są po prostu zadowoleni ze swojego pracodawcy, zamiast stanu silnego zaangażowania, oddania i entuzjazmu pracowników – to kolejny błąd popełniany przez firmy.
 • Jest to również poleganie na miernikach, które mówią liderom i menedżerom to, co chcą usłyszeć („Świetnie nam idzie!”), zamiast opartych na badaniach metryk, które stawiają wysoko poprzeczkę i odkrywają problemy organizacyjne lub zarządcze, utrudniające zaangażowanie i wydajność.

Niestety, nierzadko to także mierzenie poziomu zadowolenia lub szczęścia pracowników i zaspokajanie ich potrzeb, zamiast traktowania pracowników jako interesariuszy swojej przyszłości i przyszłości firmy. Tutaj jednak zdecydowanie warto nadmienić, że badania satysfakcji, takie jak NPS, nie są nieskuteczne. To bardzo cenny nośnik informacji, ale tylko wówczas, jeśli faktycznie sugestie pracowników są wprowadzane do firmy. Wtedy zatem wyniki takich ankiet przynoszą wartość.

Synergia wellbeing i work-life balance w firmie

Jednym z założeń work-life balance oraz wellbeing jest to, że pracodawca – a zatem także i lider danego zespołu – powinien doceniać swojego pracownika. Doceniony pracownik, który czuje, że dba się nie tylko o wyniki, ale i o jego samopoczucie oraz zadowolenie, jest wydajniejszy. Wystarczy go dostrzegać – wyraźnie akcentować jego sukcesy, ale też wskazywać porażki, pamiętając o tym, żeby zrobić to w odpowiedni sposób – i szczerze z nim rozmawiać.

Pracownik, który czuje się ważny i potrzebny lubi przychodzić do pracy i wykonywać zawodowe obowiązki. Nie boi się pytać, a zatem i podejmować kolejnych, nawet trudnych wyzwań. Jednocześnie – bardziej pilnuje się i popełnia mniej błędów. Pragnie, sam dla siebie, organizować czas w taki sposób, aby być najbardziej wydajnym.

Wellbeing w firmie świadczy więc o jej kulturze organizacyjnej. Sprawia, że nie tylko pracownicy są szczęśliwi – i bardziej wydajni, mogąc osiągnąć balans pomiędzy sferą prywatną a zawodową – ale też przyciąga nowe osoby do organizacji. Dlatego dbanie o dobrostan swoich Zespołów jest tak ważne – jest to bowiem wartość dodana. Dla nich, dla menedżerów, dla wyników przedsiębiorstwa, które w konsekwencji może się bardziej rozwijać i osiągać jeszcze więcej.

Czy zatem warto wkładać energię w dbanie o wellbeing pracowników? – tak. Ostatecznie przecież ten trud się zwraca na wielu płaszczyznach.

__________________________________________________

BIBLIOGRAFIA:

1 Instytut Gallupa, The Five Essential Elements of Well-Being (gallup​.com) [dostęp: 2023-03-17]

2 Model PERMA opracowany przez prof. Martina Seligmana.

3 Czym jest well-being?, wynagrodzenia​.pl [dostęp 2023-03-17]

4 Instytut Gallupa, The Worldwide Employee Engagement Crisis [dostęp: 2023-03-17]

Autor
Menedżer ds. marketingu i komunikacji

Zapraszamy do kontaktu

Dyrektor Działu HR i Komunikacji
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Czy wellbeing w firmie to fundament dobrej pracy, czy wymysł nowoczesnego społeczeństwa? Czyli fakty i mity o tym, co tak naprawdę obejmuje „dobrostan pracowników”.
Work-life balance to koncepcja zarządzania czasem, której celem jest równowaga między pracą a życiem prywatnym. Czy jednak można ją osiągnąć?
Czeka nas rewolucja w urlopach rodzicielskich! Czy już wiesz jakie zmiany zostaną wprowadzone? Jak przywileje zyskają ojcowie?

Usługi