Cash flow. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych – warsztaty praktyczne

Odkryj tajniki rachunku przepływów pieniężnych z naszym praktycznym szkoleniem! Zanurz się w świat finansów, ucząc się od ekspertów, jak skutecznie sporządzać i analizować finansowe sprawozdania. Nie przegap szansy na podniesienie swoich kwalifikacji!
Termin: 17.07.2024
Koszt: 950 zł + VAT
cena obejmuje udział w szkoleniu i materiały
Forma: online (aplikacja Teams)
Czas trwania: jeden dzień (8 godzin)

Więcej o szkoleniu

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią z uwzględnieniem Ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych.

Adresaci szkolenia Cash flow:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają wiedzę i umiejętności co najmniej na  poziomie podstawowym i chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie sprawozdawczości finansowej. Zachęca się również do udziału osoby, które chciałyby nauczyć się tylko czytać i analizować rachunek przepływów pieniężnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  1. Nabycie wiedzy na temat zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
  2. Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a bilansem i rachunkiem zysków i strat
  3. Zdobycie umiejętności interpretacji poszczególnych danych zawartych w tym sprawozdaniu.
Metody:
Program szkolenia jest realizowany za pomocą następujących metod:
  1. Krótkie wprowadzenie teoretyczne pozwalające na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu zagadnień sytuacyjnych,
  2. Warsztaty praktyczne – wspólne rozwiązywanie zagadnień sytuacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Szkolenie bazuje na interaktywnym poznawaniu zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie do danego tematu i pracę na jak największej ilości przykładów liczbowych.

Materiały:

Uczestnik szkolenia otrzymuje pełen pakiet materiałów szkoleniowych, których koszt zawarty jest w cenie szkolenia. Obejmuje on: materiały dydaktyczne wraz z zadaniami.

Program szkolenia

1  Rachunek przepływów pieniężnych – podstawy teoretyczne

1.1       Źródła prawa w zakresie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

1.2       Powiązanie rachunku przepływów pieniężnych z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego

1.3       Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1.4       Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

1.5       Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych

 

2  Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

2.1       Wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych

2.2       Omówienie korekt prezentowanych w działalności operacyjnej – przykłady liczbowe

2.3       Omówienie przepływów pieniężnych prezentowanych w działalności inwestycyjnej – przykłady liczbowe

2.4       Omówienie przepływów pieniężnych prezentowanych w działalności finansowej – przykłady liczbowe

 

3  Przykład całościowy sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią – studium przypadku

Trenerzy

dr KATARZYNA KOLEŚNIK
Doktor nauk ekonomicznych, Biegły rewident

Trener szkoleń zawodowych dla praktyków rachunkowości, również dla pracowników centrów usług wspólnych. Specjalizuje się w zakresie rewizji finansowej (również w ramach akredytowanych kursów ACCA), zaawansowanej rachunkowości finansowej, krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, a także konsolidacji sprawozdań finansowych. Autorka licznych publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej. Od kwietnia 2023 roku członek Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Oddział w Gdańsku, a od sierpnia 2023 roku członek Komisji ds. etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych firm z różnych branż (w szczególności podmioty usługowe i firmy handlowe).

Akademia Moore Polska

Zapisz się na szkolenie

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu, jeśli interesują Cię nasze szkolenia!

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej, zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania go do nas na e-mail: szkolenia@moorepolska.pl

Obserwuj nas w social mediach