Negocjacje budżetowe dla działów finansowych

W tracie obecnie rozpoczynających się procesów budżetowania w firmach dyrektorzy finansowi, kontrolerzy oraz specjaliści działów finansowych czuwający i zaangażowani w prace nad opracowaniem budżetu będą bardzo często pod presją autorytetów i reprezentantów wyższego szczebla np. dyrektorów działów, oddziałów i szefów działów funkcjonalnych.
Termin: do ustalenia
Koszt: do ustalenia
Forma: on-line i stacjonarnie (do wyboru); formuła zamknięta
Czas trwania: 8 godzin

Więcej o szkoleniu

Każdy chce przecież wynegocjować jak najwięcej!
Czy osoby działów finansowych, bez odpowiedniego przygotowania, będą miały odwagę stać na straży bezpieczeństwa finansowego firmy i skrupulatnie sprawdzić i negocjować wysokie budżety marketingowe, sprzedaży, operacyjne, produkcji? To przecież ważne, czy pieniądze zostaną wydatkowane/zainwestowane na zaplanowane cele i inwestycje zgodne ze strategią.

Program szkolenia jest dla tych, dla których proces budżetowania to świadome kierowanie pieniędzy gdzie mają być i wydatkowane/inwestowane a nie podnoszenie wydatków budżetowych o określony % rok do roku. To w trakcie negocjacji powinny paść kluczowe pytania o spodziewane efekty i zwroty z inwestycji.

DO KOGO KIERUJEMY NASZE SZKOLENIE? Dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi, główni księgowi, specjaliści ds. budżetowania oraz inni specjaliści z działów finansowych zaangażowani w uzgadniania budżetów w organizacji.

CELEM szkolenia jest wzmocnienie praktycznych kompetencji z zakresu negocjacji w szczególności negocjacji budżetowych (wiedza, umiejętności, postawy) pracowników działów finansowych. Szkolenie będzie odnosić się do charakterystyki i wyzwań jakie stoją w zakresie negocjacji, które realizowane są w specyficznych warunkach – tj. wewnątrz organizacji i z osobami, które łączą na co dzień koleżeńskie relacje, bądź może występować istotna podległość w hierarchii.

Program szkolenia

Wprowadzenie do negocjacji

Główne obszary negocjacji w firmie z udziałem działu finansowego

Środowisko sprzyjające negocjacjom w firmie:

 • kultura dialogu
 • standardy komunikacji
 • psychologiczne poczucie bezpieczeństwa
 • wzajemne zaufanie

Negocjacje budżetowe cz 1

 • Główne fazy negocjacji budżetowych
 • Przygotowanie się do negocjacji i jego rola
 • Spotkanie negocjacyjne - rola negocjatora
 • Przedstawienie stanowisk negocjacyjnych przez poszczególne działy w firmie
 • Stanowiska, interesy, strategie i potrzeby
 • Obszary zgody i różnice

Negocjacje budżetowe cz. 2

 • Właściwa faza negocjacji budżetowych
 • Strategie i style negocjacyjne
 • Główne techniki negocjacyjne i sposoby ich wykorzystania

Negocjacje budżetowe cz. 3

 • potwierdzenie ustaleń
 • protokół zgody
 • stworzenie planu działań i mechanizmów jego weryfikacji

Inne obszary negocjacji prowadzonych przez działy finansowe

 • Kontrakty i umowy
 • Zobowiązania kredytowe, leasingowe
 • Wynagrodzenia i benefity

Wpływ i manipulacja

 • czy jest wpływa społeczny a czym manipulacja
 • Reguły wpływu społecznego i
 • Rozpoznawanie manipulacji i wykorzystanie wpływu społecznego w negocjacjach finansowych

Praca na przykładach uczestników szkolenia

 • case study
 • bank pytań i odpowiedzi

Perswazja w negocjacjach finansowych

 • istota perswazji
 • przykłady praktycznego wykorzystania perswazji w negocjacjach finansowych

Podsumowanie spotkania

Trenerzy

Akademia Moore Polska

Zapytaj o ofertę usług szkoleniowych

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu, jeśli interesują Cię nasze szkolenia!

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej, zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania go do nas na e-mail: szkolenia@moorepolska.pl

Obserwuj nas w social mediach