7 grzechów małych i średnich przedsiębiorców w zakresie finansów

Czy Twoja firma jest przygotowana na wyzwania finansowe? Jak uniknąć finansowych pułapek, które czekają na małych i średnich przedsiębiorców? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Niezrozumienie i nieefektywne zarządzanie finansami może prowadzić do poważnych problemów w firmach. W niniejszym artykule omówię siedem grzechów małych i średnich przedsiębiorców w zakresie finansów oraz przedstawię konkretne wskazówki, jak unikać tych pułapek.

1. Brak ustalenia kluczowych mierników i ich okresowej weryfikacji

Problem: Wielu przedsiębiorców nie ma jasno określonych mierników finansowych, ani planów budżetowych. To prowadzi do dezorientacji i braku kontroli nad firmą.

Rozwiązanie: Kluczowe miary finansowe, takie jak przychody, marża, wynik, wartość zapasów czy kapitału pracującego, powinny być jasno zdefiniowane i okresowo monitorowane. Przydatnym narzędziem jest budżetowanie na dany okres, co pozwoli na lepszą kontrolę i dostosowywanie działań do celów finansowych. W budżecie warto wskazać planowane wielkości przychodów, kosztów, wyniku finansowego, wielkości kapitału pracującego, inwestycji.

2. Niedostateczne zarządzanie majątkiem pracującym

Problem: Zaniedbywanie aktywnego zarządzania majątkiem pracującym, zwłaszcza należnościami i zapasami, może prowadzić do zatorów płatniczych i zamrażania kapitału.

Rozwiązanie: Wdrożenie procesu windykacji i odpowiednie zarządzanie zapasami to kluczowe kroki. Należy monitorować rotację zapasów i terminy płatności od klientów, aby zapobiec problemom z płynnością finansową. Działania ta muszą być realizowane systematycznie, nie da się tego zrobić raz do roku, takie zarządzanie może bowiem doprowadzić do katastrofy finansowej.

3. Brak skutecznego zarządzania zakupami i zobowiązaniami

Problem: Negocjowanie i zarządzanie zakupami oraz nieefektywne kontrolowanie zobowiązań finansowych może prowadzić do nadmiernych kosztów i trudności z płatnościami.

Rozwiązanie: Skuteczne negocjacje z dostawcami, analiza kilku różnych ofert, wydłużanie terminów płatności oraz aktywne przedłużanie spłat w przypadku chwilowych niedoborów gotówki to strategie, które mogą poprawić sytuację finansową firmy.

4. Brak okresowych analiz przepływów pieniężnych

Problem: Wielu przedsiębiorców pomija analizy przepływów pieniężnych, co prowadzi do braku kontroli nad dostępnością środków finansowych.

Rozwiązanie: Regularne analizy przepływów pieniężnych pozwalają na świadome zarządzanie środkami. Dzięki nim można szybko reagować na ewentualne problemy z płynnością finansową. Oszacowanie wpływów i wydatków oraz identyfikacja okresów, w których powstają niedobory finansowe, są kluczowe do właściwego planowania finansowego.

5. Brak poduszki finansowej

Problem: Brak rezerwy finansowej sprawia, że firma jest podatna na nagłe wydatki lub spadki przychodów, co może zagrażać jej stabilności.

Rozwiązanie: Organizowanie finansowania, takie jak kredyt w rachunku bieżącym czy zamiana zakupów bezpośrednich na leasing, zanim pojawią się trudności, może pomóc w uniknięciu poważnych kłopotów. Wielu przedsiębiorców niechętnie korzysta z kredytów, a dostęp do nich w czasach prosperity jest stosunkowo łatwy, trudniej natomiast je uzyskać jak przychodzi kryzys, czy wyniki spadają. Dlatego uzyskanie kredytowania trzeba traktować jak swego rodzaju polisę ubezpieczeniową na przejściowe trudności w finansowaniu.

6. Niedostosowanie finansowania do potrzeb firmy i przedmiotu finansowania

Problem: Błędne rozumienie rodzaju finansowania może prowadzić do nadmiernego zadłużenia lub niewłaściwego wykorzystania środków finansowych.

Rozwiązanie: Ważne jest dostosowanie źródeł finansowania do konkretnych potrzeb i celów firmy. Rozważenie różnych opcji, takich jak kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, leasing, kredyty faktoringowe i inne finansowanie, pozwala na optymalizację struktury finansowej. Nie jest wskazane finansowanie długoterminowych zakupów inwestycyjnych (środków trwałych) krótkoterminowym długiem obrotowym.  To typowy problem w mniejszych podmiotach.

7. Zarządzanie w oparciu o minimalizację podatków (VAT, CIT, PIT)

Problem: Kierowanie firmą w oparciu o minimalizację podatków, zamiast skupianiu się na tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, może prowadzić do krótkowzrocznego podejścia do zarządzania finansami i ostatecznie zamiast zwiększenia, to zmniejszenia wyceny firmy. Wielu przedsiębiorców aktywnie zarządza minimalizacją podatku VAT do zapłaty albo minimalizacją CIT/PIT a nie wyceną wartości ich firmy.

Rozwiązanie: Zamiast koncentrować się na minimalizacji podatków, warto rozważyć długoterminowe cele i konsekwencje podatkowe przy podejmowaniu decyzji finansowych. Skonsultowanie się z doradcą finansowym kontrolerem i doradcą  podatkowym wspólnie może być kluczowe.

Unikanie tych siedmiu grzechów finansowych wymaga świadomości, planowania i skorzystania z odpowiednich narzędzi finansowych. Warto również konsultować się z ekspertami finansowymi, aby zoptymalizować zarządzanie finansami w firmie.


Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wsparcia i doradztwa finansowego? Koniecznie skontaktuj się z nami! 

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Odkrywamy kluczowe wnioski z największego globalnego badania talentów w dziedzinie księgowości i finansów, które rzuca światło na wyzwania i możliwości epoki sztucznej inteligencji. Przeczytaj, aby zrozumieć, jak AI, różnorodność i nowe modele pracy kształtują przyszłość branży.
Dlaczego ESG jest kluczowym elementem dla współczesnych firm i jakie korzyści może przynieść jego skuteczne wdrożenie? Jakie są strategie budowania świadomości ESG wśród pracowników i klientów, które pomogą Ci osiągnąć sukces biznesowy i społeczny?
Już 16 lutego ruszają konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Dowiedz się, jakie bloki tematyczne przewiduje Ministerstwo Finansów.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
Kontynuacja działalności stanowi nadrzędną zasadę rachunkowości. Ocenę zasadności założenia kontynuacji działalności dokonuje kierownik jednostki i informację w tym zakresie zamieszcza we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Rusza ekscytująca seria 6 wyjątkowych spotkań w formule biznesowych randek Speed Networking z Social Swift! Każde z nich to niepowtarzalna okazja do nawiązania cennych kontaktów biznesowych w różnych miastach Polski, podczas dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami biznesowymi. Tym samym – na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć Moore Polska.

Usługi