Sprawdź co Polski Ład zmienia w wykupie aut z leasingu!

Czy warto pospieszyć się z wykupem samochodu z leasingu? Co zmieni Polski Ład? Moore Polska pomoże Państwu właściwie przygotować się do wprowadzanych zmian!

Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 2105), nazywana również Polskim Ładem,wprowadza zmiany w ustawie o PIT w zakresie wykupu i sprzedaży samochodów poleasingowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu dotychczasowe regulacje prawne, zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku oraz przepisy przejściowe w tym zakresie, których zastosowanie warto rozważyć.

Jak obecnie wygląda opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży poleasingowego samochodu wykupionego do majątku prywatnego?

Obecnie przedsiębiorca, który wykupił poleasingowy samochód do majątku prywatnego może dokonać jego sprzedaży już po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Co zmienia Polski Ład?

Od 1 stycznia 2022 roku podatnik będzie mógł dokonać sprzedaży bez podatku wyłącznie wówczas, gdy samochód przed zbyciem został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany, i dniem odpłatnego zbycia, upłynęło 6 lat.

Oznacza to, że przedsiębiorca wykupujący samochód poleasingowy do majątku prywatnego będzie musiał odczekać aż 6 lat, by móc sprzedać samochód bez konieczności zapłaty podatku.

W przeciwnym wypadku – sprzedaż należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. analogicznie do odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych, będących środkami trwałymi.

Przedsiębiorco, zwróć uwagę na przepisy przejściowe!

Według przepisów przejściowych nowe zasady znajdą zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku.

Oznacza to, że w przypadku kiedy podatnik nabędzie do majątku prywatnego poleasingowy samochód do 31 grudnia 2021 roku to może w 2022 roku dokonać jego sprzedaży bez podatku po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przykład nr 1.

Pan Michał prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której używa samochód w ramach leasingu operacyjnego. Dnia 30 grudnia 2021 roku Pan Michał dokonał na wykup samochodu poleasingowego do majątku prywatnego, a 3 sierpnia 2022 roku dokonał sprzedaży tego samochodu.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, Pan Michał nie zapłaci podatku dochodowego z tytułu sprzedaży samochodu, ponieważ zastosowanie znajdą omówione powyżej przepisy przejściowe.

Przykład nr 2.

Pani Anna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której używa samochód w ramach umowy leasingu operacyjnego. Dnia 3 stycznia 2022 roku Pani Anna dokonała na wykup samochodu poleasingowego do majątku prywatnego, a dnia 3 sierpnia 2022 roku dokonała jego sprzedaży.

Niestety, Pani Anna będzie musiała zapłacić podatek dochodowy z tytułu dokonanej sprzedaży, ponieważ pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany, i dniem odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi zmian w wyżej omówionym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię zainteresować

Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Czym jest zwolnienie z VAT? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Przedmiotowe i podmiotowe – czy można je stosować jednocześnie? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!

Usługi