fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Sprawdź co Polski Ład zmienia w wykupie aut z leasingu!

Leasing

Czy warto pospieszyć się z wykupem samochodu z leasingu? Co zmieni Polski Ład? Moore Polska pomoże Państwu właściwie przygotować się do wprowadzanych zmian!

Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 2105), nazywana również Polskim Ładem,wprowadza zmiany w ustawie o PIT w zakresie wykupu i sprzedaży samochodów poleasingowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu dotychczasowe regulacje prawne, zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku oraz przepisy przejściowe w tym zakresie, których zastosowanie warto rozważyć.

Jak obecnie wygląda opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży poleasingowego samochodu wykupionego do majątku prywatnego?

Obecnie przedsiębiorca, który wykupił poleasingowy samochód do majątku prywatnego może dokonać jego sprzedaży już po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Co zmienia Polski Ład?

Od 1 stycznia 2022 roku podatnik będzie mógł dokonać sprzedaży bez podatku wyłącznie wówczas, gdy samochód przed zbyciem został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany, i dniem odpłatnego zbycia, upłynęło 6 lat.

Oznacza to, że przedsiębiorca wykupujący samochód poleasingowy do majątku prywatnego będzie musiał odczekać aż 6 lat, by móc sprzedać samochód bez konieczności zapłaty podatku.

W przeciwnym wypadku – sprzedaż należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. analogicznie do odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych, będących środkami trwałymi.

Przedsiębiorco, zwróć uwagę na przepisy przejściowe!

Według przepisów przejściowych nowe zasady znajdą zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku.

Oznacza to, że w przypadku kiedy podatnik nabędzie do majątku prywatnego poleasingowy samochód do 31 grudnia 2021 roku to może w 2022 roku dokonać jego sprzedaży bez podatku po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przykład nr 1.

Pan Michał prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której używa samochód w ramach leasingu operacyjnego. Dnia 30 grudnia 2021 roku Pan Michał dokonał na wykup samochodu poleasingowego do majątku prywatnego, a 3 sierpnia 2022 roku dokonał sprzedaży tego samochodu.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, Pan Michał nie zapłaci podatku dochodowego z tytułu sprzedaży samochodu, ponieważ zastosowanie znajdą omówione powyżej przepisy przejściowe.

Przykład nr 2.

Pani Anna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której używa samochód w ramach umowy leasingu operacyjnego. Dnia 3 stycznia 2022 roku Pani Anna dokonała na wykup samochodu poleasingowego do majątku prywatnego, a dnia 3 sierpnia 2022 roku dokonała jego sprzedaży.

Niestety, Pani Anna będzie musiała zapłacić podatek dochodowy z tytułu dokonanej sprzedaży, ponieważ pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany, i dniem odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi zmian w wyżej omówionym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

 

Wsparcie merytoryczne

Agnieszka Drożdż-Wilk

Menedżer Działu Prawno-Podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}