Seweryn Tomaszewski

Menedżer w Dziale Podatkowym
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk
pn–pt 8:00–16:00

Usługi

Artykuły

Dynamiczne zmiany w otoczeniu ekonomicznym oraz podatkowo-prawnym stawiają przed przedsiębiorcami liczne wyzwania.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie C-895/19 oraz nowelizacja ustawy o VAT dają możliwość wnioskowania o zwrot odsetek zapłaconych w oparciu o przepisy obowiązujące od 2017 r.
Rewizja stosowanego dotychczas podejścia w zakresie limitowania kosztów uzyskania przychodów, oparta na analizie aktualnej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych jest realną szansą na uzyskanie zwrotu podatku.
Już na początku 2022 roku przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje płatnicze w systemie cashless będą mogli skorzystać z programu „Podatnik Bezgotówkowy”.
Nadchodzi termin wywiązania się z obowiązku opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jak się z niego wywiązać?
Zaproponowane w ramach programu Polski Ład rozwiązania nie pomijają także podatników podatku VAT.
Od 1 października 2021 roku obowiązuje pakiet SLIM VAT 2 podpisany przez Prezydenta. Jaki jest jego cel? Co to oznacza dla podatników VAT?
Zaniechanie poboru podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji PFR. Co to oznacza?
Projektowane przepisy w ramach rządowego programu Polski Ład zakładają szereg zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych.
Przepisy w ramach rządowego programu Polski Ład zakładają zmianę dotychczasowych zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.
15.05.2021 Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało Nowy Ład. Program ten ma wprowadzić zmiany podatkowe, głównie w podatku PIT. Jakie inne zmiany są planowane?!
Wprowadzając dodatkowe ograniczenia odnośnie możliwości rozliczenia strat podatkowych, ustawodawca uderzy w reorganizacje z uzasadnionych przyczyn gospodarczych.
Przygotowanie i upublicznienie informacji o realizowanej strategii podatkowej to jedno z wyzwań przedsiębiorców w 2021 r. Na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać?
Rok 2021 to okres dynamicznych zmian w zakresie podatków. Sprawdź, na jakie ryzyka musisz zwrócić uwagę prowadząc działalność gospodarczą!
Są Państwo gotowi na zmiany podatkowe w 2021 roku? Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez dział podatkowy Moore Polska!
Zapowiadane zmiany mają na celu dostosowanie prawa do założeń zawartych w dokumencie „Dziesiątki dla elektromobilności”, w tym promocję pojazdów niskoemisyjnych.
Sejm przyjął nowelizację ustawy, zgodnie z którą spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT. Przedsiębiorcy przygotowują się do zapowiadanych zmian.