Polski Ład – najważniejsze planowane zmiany podatkowe

15.05.2021 Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało Nowy Ład. Program ten ma wprowadzić zmiany podatkowe, głównie w podatku PIT. Jakie inne zmiany są planowane?!

PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU

Zakłada się podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. PLN rocznie dla wszystkich podatników. Aktualnie, kwota wolna zależy od poziomu dochodów, w przedziale 13-85 tys. PLN wynosi 3089 PLN i maleje do 0 PLN w przypadku osiągania rocznych dochodów powyżej 127 tys. PLN). Nie dotyczy ona także obecnie dochodów z działalności gospodarczej rozliczanej w sposób liniowy.

WYŻSZY PRÓG PODATKOWY

Dla podatników, których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, stawka 32% miałaby obowiązywać od dochodów powyżej 120 tys. PLN. Aktualnie jest to 85 528 PLN. 

SKŁADKA ZDROWOTNA OD DOCHODU

Dotychczas przedsiębiorcy mieli możliwość opłacania składki ubezpieczeniowej od określonej zadeklarowanej kwoty podstawy, co de facto prowadziło do rozliczania składki zdrowotnej w sposób ryczałtowy (w 2021 r. składka zasadniczo wynosi 382 PLN miesięcznie, tj. 4 584 PLN rocznie). Zapowiadana zmiana ma wprowadzić obowiązek opłacania składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą według takich samych zasad jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu).

Jak wynika z zapowiedzi, planowana reforma zakłada także likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, jak ma to miejsce dotychczas w wysokości 7,75% z 9%. Ta zmiana, zasadniczo będzie dotyczyć wszystkich ubezpieczonych i opłacających składki ZUS, jednak najbardziej odczuwalna będzie dla przedsiębiorców indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących z tego tytułu znaczne dochody.Tym samym, z tego powodu zwiększą się obciążenia podatkowe, gdyż w przypadku podatników uzyskujących dochody opodatkowane progresywnie (skala podatkowa: np. pracownicy, zleceniobiorcy, czy też prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych), zmiana będzie odczuwalna już przy przychodach brutto powyżej ok. 6 000 PLN miesięcznie.

Planowane zmiany mają co do zasady skutkować zmniejszeniem obciążeń podatkowych dla osób o miesięcznych zarobkach do wysokości ok. 11 tys. PLN brutto – w przypadku umowy o pracę, oraz do wysokości ok. 6 tys. PLN brutto – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. W konsekwencji, osoby osiągające dochody powyżej tych kwot po zmianach opłacać będą łącznie wyższy podatek PIT oraz składkę zdrowotną.

ZMIANY W PODATKU VAT

Zgodnie z zapowiedziami, rozliczenia wewnątrzgrupowe w ramach grup kapitałowych, mają nie podlegać opodatkowaniu VAT. Ponadto, planowane jest umożliwienie opodatkowania podatkiem VAT transakcji finansowych.

ZMIANY W PODATKU CIT

Program zakłada wprowadzenie nowej ulgi na automatyzację i robotyzację, jak również rozszerzenie zakresu ulgi B+R i IP BOX. Ponadto, zapowiadana jest ulga podatkowa, która ma wesprzeć podmioty będące średnimi przedsiębiorcami myślące o finansowaniu ekspansji poprzez giełdę (IPO).Przewidywane jest także wsparcie w zatrudnianiu innowacyjnych pracowników poprzez umożliwienie odliczania ich wynagrodzenia od podatku CIT.

TZW. ULGA NA POWRÓT

Powracający do Polski pracownicy, ale także osoby, które rozwinęły działalność za granicą, zgodnie z zapowiedziami mają mieć możliwość w 2022 i 2023 r. wskazania w zeznaniach PIT, kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. PLN. 

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓ  ZAGRANICZNYCH

Rozwiązanie dedykowane nierezydentom, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski. W konsekwencji, nierezydent ma zapłacić w Polsce stały ryczałt od dochodów zagranicznych.

TZW.  POWRÓT KAPITAŁU

Opcja dla obywateli, którzy posiadają majątek lub ukryte dochody za granicą. W ramach programu ma zostać stworzona możliwość powrotu z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą ma obowiązek sporządzać remanent. Jest to tak zwany spis natury, który wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy. Co musisz wiedzieć o remanencie? Dowiesz się z naszego artykułu!
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Usługi