WNT – zwrot odsetek

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie C-895/19 oraz nowelizacja ustawy o VAT dają możliwość wnioskowania o zwrot odsetek zapłaconych w oparciu o przepisy obowiązujące od 2017 r.

Przepisy obowiązujące od 2017 r.

Zgodnie z treścią przepisu ustawy o VAT, obowiązującego od 2017 r. w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od kontrahenta fakturę z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy oraz uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, wówczas ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W konsekwencji, w wyniku znacznych opóźnień kontrahenta w wystawianiu faktur, z tytułu dokonanej transakcji, istniało ryzyko konieczności wykazania przez podatnika podatku należnego wstecznie w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, zaś podatku naliczonego na bieżąco, co wiązało się z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.

Wyrok TSUE i zmiany w prawie

Wskazana powyżej konstrukcja, tzw. szyku rozwartego, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, została uznana za niezgodną z prawem unijnym w konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie C-895/19. Orzeczenie podkreślało, że takie rozwiązanie, stosowane w polskich przepisach ustawy o VAT, stoi w sprzeczności z zasadą neutralności.

Jak wynika z treści orzeczenia:

„(…) należy zauważyć, że (…) wymóg, zgodnie z którym prawo do odliczenia jest wykonywane co do zasady w okresie, w którym podatek stał się wymagalny, może zagwarantować neutralność podatkową. Pozwala on bowiem zagwarantować, że zapłata VAT i jego odliczenie następują w tym samym okresie, tak aby podatnik został całkowicie uwolniony od ciężaru VAT należnego bądź lub zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (…).

Sprzeczne z tą logiką byłoby czasowe obarczenie podatnika ciężarem VAT należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, tym bardziej że – (…) – żadna kwota nie jest należna organom podatkowym z tytułu takiego nabycia.”

W rezultacie, 7 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, dostosowująca zakwestionowane przepisy do wyroku Trybunału i umożliwiająca ujęcie, w tym samym okresie, podatku należnego i naliczonego, jeżeli podatek należny został uwzględniony w deklaracji podatkowej, w której należało rozliczyć ten podatek.

Dodatkowe konsekwencje wyroku TSUE

Orzeczenie, a wraz z nim nowelizacja przepisów ustawy o VAT, skutkują wprowadzeniem korzystniejszych, z punktu widzenia podatnika, zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Otwiera to także drogę do wnioskowania o zwrot odsetek zapłaconych w oparciu o przepisy obowiązujące od 2017 r.

Zachęcamy Państwa do współpracy w zakresie analizy podatkowej Państwa sytuacji oraz w procesie przygotowania wniosków o stwierdzenie nadpłaty. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Według wyroku Trybunału Konstytucyjnego definicja budowli zawarta w ustawie podatkowej jest niezgodna z Konstytucją. Czego dotyczyła sprawa? Jakie będą konsekwencje wyroku?
Współpracujesz z zagranicznym kontrahentem i nie wiesz czy jesteś zobowiązany do rozliczenia się z podatku u źródła? Sprawdź, na co musisz się przygotować w 2023 roku!
Frankowiczu, czy pozwałeś już swój nieuczciwy bank? Jeżeli nie, czas to zrobić! Kolejna wygrana przed TSUE to dobry znak dla osób posiadających kredyty we frankach.
Czy wystawienie faktury nie jest zawsze obowiązkowe? Rewolucyjny wyrok TSUE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie C-235/21.

Usługi