Polski Ład a ceny transferowe

Projektowane przepisy w ramach rządowego programu Polski Ład zakładają szereg zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych.

Część z nich należy ocenić pozytywnie, albowiem dotyczą wprowadzenia szeregu uproszczeń w wywiązywaniu się z obowiązków. Niemniej, jednocześnie planuje się wprowadzenie dodatkowych sankcji karnoskarbowych. Szczegóły wybranych zmian przedstawiamy dla Państwa poniżej.  

ZWOLNIENIE OD DOKUMENTACJI

 • transakcje pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce
 • transakcje objęte porozumieniem podatkowym lub porozumieniem inwestycyjnym
 • transakcje safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji
 • transakcje tzw. czystego refakturowania jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: 
  • brak wartości dodanej i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży / narzutu
  • rozliczenie następuje bez zastosowania klucza alokacji
  • rozliczenie nie jest związane z inną transakcją kontrolowaną
  • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego
  • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym siedzibę w tzw. raju podatkowym

KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH

 • możliwość zastosowania korekty in minus w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty TP w określonej wysokości przez podmiot powiązany
 • rezygnacja z obowiązku informowania o dokonaniu korekty TP w zeznaniu rocznym

WYDŁUŻENIE TERMINÓW

 • przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu kontrolującego do 14 dni
 • przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych: do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
 • złożenie informacji o cenach transferowych (TPR): do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

ANALIZY

 • możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej / zgodności dla transakcji: 
  • kontrolowanych, zawieranych przez podatników będących mikro/małymi przedsiębiorcami
  • innych niż kontrolowane, zawieranych przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z tzw. raju podatkowego
  • spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych, stanowiących usługi o niskiej wartości

SANKCJE W KKS

 • niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie ze stanem rzeczywistym dokumentacji lub informacji o cenach transferowych: kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 26,9 mln zł)
 • sporządzenie dokumentacji lub informacji o cenach transferowych po terminie: kara grzywny do 240 stawek dziennych (do 8,9 mln zł)

POZOSTAŁE ZMIANY

 • konieczność uwzględniania przy ustalaniu wartości transakcji kontrolowanej kwoty podatku VAT w przypadku, gdy podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do jego odliczenia lub nie posiada takiego prawa w ogóle
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do formularz TPR – podatnik będzie składał tylko jeden dokument
 • podpisywania formularza TPR przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (w przypadku zarządu wieloosobowego z zachowaniem reguł reprezentacji) oraz przez pełnomocnika, przy czym katalog pełnomocników ma być ograniczony do prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub biegłych rewidentów)
 • zwolnienie z obowiązku sporządzania i składania formularza ORD-U dla podatników obowiązanych do składania informacji o cenach transferowych (nie dotyczy podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji z rajami podatkowymi)
 • powiązanie obowiązków dokumentacyjnych z rokiem podatkowym a nie obrotowym danego podatnika


Informacje o innych zmianach podatkowych w ramach projektu Polski Ład można znaleźć TUTAJ.  Natomiast informacje o opodatkowaniu najmu w ramach projektu Polski Ład znajdują się TUTAJ.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!

Usługi