fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Polski Ład a ceny transferowe

Projektowane przepisy w ramach rządowego programu Polski Ład zakładają szereg zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych.

Część z nich należy ocenić pozytywnie, albowiem dotyczą wprowadzenia szeregu uproszczeń w wywiązywaniu się z obowiązków. Niemniej, jednocześnie planuje się wprowadzenie dodatkowych sankcji karnoskarbowych. Szczegóły wybranych zmian przedstawiamy dla Państwa poniżej.  

ZWOLNIENIE OD DOKUMENTACJI

 • transakcje pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce
 • transakcje objęte porozumieniem podatkowym lub porozumieniem inwestycyjnym
 • transakcje safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji
 • transakcje tzw. czystego refakturowania jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: 
  • brak wartości dodanej i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży / narzutu
  • rozliczenie następuje bez zastosowania klucza alokacji
  • rozliczenie nie jest związane z inną transakcją kontrolowaną
  • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego
  • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym siedzibę w tzw. raju podatkowym

KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH

 • możliwość zastosowania korekty in minus w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty TP w określonej wysokości przez podmiot powiązany
 • rezygnacja z obowiązku informowania o dokonaniu korekty TP w zeznaniu rocznym

WYDŁUŻENIE TERMINÓW

 • przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu kontrolującego do 14 dni
 • przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych: do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
 • złożenie informacji o cenach transferowych (TPR): do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

ANALIZY

 • możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej / zgodności dla transakcji:
  • kontrolowanych, zawieranych przez podatników będących mikro/małymi przedsiębiorcami
  • innych niż kontrolowane, zawieranych przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z tzw. raju podatkowego
  • spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych, stanowiących usługi o niskiej wartości

SANKCJE W KKS

 • niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie ze stanem rzeczywistym dokumentacji lub informacji o cenach transferowych: kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 26,9 mln zł)
 • sporządzenie dokumentacji lub informacji o cenach transferowych po terminie: kara grzywny do 240 stawek dziennych (do 8,9 mln zł)

POZOSTAŁE ZMIANY

 • konieczność uwzględniania przy ustalaniu wartości transakcji kontrolowanej kwoty podatku VAT w przypadku, gdy podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do jego odliczenia lub nie posiada takiego prawa w ogóle
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do formularz TPR – podatnik będzie składał tylko jeden dokument
 • podpisywania formularza TPR przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (w przypadku zarządu wieloosobowego z zachowaniem reguł reprezentacji) oraz przez pełnomocnika, przy czym katalog pełnomocników ma być ograniczony do prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub biegłych rewidentów)
 • zwolnienie z obowiązku sporządzania i składania formularza ORD-U dla podatników obowiązanych do składania informacji o cenach transferowych (nie dotyczy podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji z rajami podatkowymi)
 • powiązanie obowiązków dokumentacyjnych z rokiem podatkowym a nie obrotowym danego podatnika


Informacje o innych zmianach podatkowych w ramach projektu Polski Ład można znaleźć TUTAJ. Natomiast informacje o opodatkowaniu najmu w ramach projektu Polski Ład znajdują się TUTAJ.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Paulina Markowska

Menedżer Działu Podatkowego

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}