fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Polski Ład a ceny transferowe

Projektowane przepisy w ramach rządowego programu Polski Ład zakładają szereg zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych.

Część z nich należy ocenić pozytywnie, albowiem dotyczą wprowadzenia szeregu uproszczeń w wywiązywaniu się z obowiązków. Niemniej, jednocześnie planuje się wprowadzenie dodatkowych sankcji karnoskarbowych. Szczegóły wybranych zmian przedstawiamy dla Państwa poniżej.  

ZWOLNIENIE OD DOKUMENTACJI

 • transakcje pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce
 • transakcje objęte porozumieniem podatkowym lub porozumieniem inwestycyjnym
 • transakcje safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji
 • transakcje tzw. czystego refakturowania jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: 
  • brak wartości dodanej i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży / narzutu
  • rozliczenie następuje bez zastosowania klucza alokacji
  • rozliczenie nie jest związane z inną transakcją kontrolowaną
  • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego
  • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym siedzibę w tzw. raju podatkowym

KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH

 • możliwość zastosowania korekty in minus w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty TP w określonej wysokości przez podmiot powiązany
 • rezygnacja z obowiązku informowania o dokonaniu korekty TP w zeznaniu rocznym

WYDŁUŻENIE TERMINÓW

 • przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu kontrolującego do 14 dni
 • przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych: do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
 • złożenie informacji o cenach transferowych (TPR): do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

ANALIZY

 • możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej / zgodności dla transakcji:
  • kontrolowanych, zawieranych przez podatników będących mikro/małymi przedsiębiorcami
  • innych niż kontrolowane, zawieranych przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z tzw. raju podatkowego
  • spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych, stanowiących usługi o niskiej wartości

SANKCJE W KKS

 • niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie ze stanem rzeczywistym dokumentacji lub informacji o cenach transferowych: kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 26,9 mln zł)
 • sporządzenie dokumentacji lub informacji o cenach transferowych po terminie: kara grzywny do 240 stawek dziennych (do 8,9 mln zł)

POZOSTAŁE ZMIANY

 • konieczność uwzględniania przy ustalaniu wartości transakcji kontrolowanej kwoty podatku VAT w przypadku, gdy podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do jego odliczenia lub nie posiada takiego prawa w ogóle
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do formularz TPR – podatnik będzie składał tylko jeden dokument
 • podpisywania formularza TPR przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (w przypadku zarządu wieloosobowego z zachowaniem reguł reprezentacji) oraz przez pełnomocnika, przy czym katalog pełnomocników ma być ograniczony do prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub biegłych rewidentów)
 • zwolnienie z obowiązku sporządzania i składania formularza ORD-U dla podatników obowiązanych do składania informacji o cenach transferowych (nie dotyczy podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji z rajami podatkowymi)
 • powiązanie obowiązków dokumentacyjnych z rokiem podatkowym a nie obrotowym danego podatnika


Informacje o innych zmianach podatkowych w ramach projektu Polski Ład można znaleźć TUTAJ. Natomiast informacje o opodatkowaniu najmu w ramach projektu Polski Ład znajdują się TUTAJ.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Paulina Markowska

Menedżer Działu Podatkowego

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}