fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Pakiet SLIM VAT 2 wchodzi w życie

pakiet SLIM VAT 2

Od 1 października 2021 roku obowiązuje pakiet SLIM VAT 2 podpisany przez Prezydenta. Jaki jest jego cel? Co to oznacza dla podatników VAT?

Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) został podpisany przez Prezydenta. Ustawa zacznie obowiązywać już od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jak również 1 stycznia 2022 r. Celem SLIM VAT 2 jest wprowadzenie kolejnych uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT zapoczątkowanych przez pakiet SLIM pod koniec 2020 r.

Odliczanie VAT

  • W obowiązującym dotychczas stanie prawnym w przypadku WNT i importu usług dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, uzależnione było od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nowe przepisy przewidują, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku WNT lub importu usług, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Ta zmiana stanowi implementację niedawno wydanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mechanizm podzielonej płatności

  • Zgodnie z pakietem SLIM VAT 2, podatnicy zyskają możliwość przenoszenia środków z rachunku VAT w jednym banku na rachunek VAT prowadzony w innym banku. Niemniej, uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w dalszym ciągu będzie wymagało od podatnika wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych.
  • Pakiet SLIM VAT umożliwia wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiadać będzie zaległości podatkowe pod warunkiem posiadania przez podatnika decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty w odniesieniu do tych zaległości.

Zmiany w korektach

  • Rozwiązania przewidziane w pakiecie SLIM VAT 2 umożliwiają podatnikowi odliczenie podatku VAT po upływie terminu, “na bieżąco”. Wiąże się to z wprowadzeniem rozszerzenia liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.

Pozostałe zmiany

  • Wydłużenie możliwości skorzystania z ulgi na złe dług z dwóch do trzech lat.
  • Określenie, której dostawie w transakcjach łańcuchowych należy przypisać wysyłkę lub transport w zależności od tego czy odpowiedzialnym za wysyłkę lub transport jest pierwszy czy ostatni z podmiotów.
  • Wprowadzenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi SLIM VAT2, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}