Pakiet SLIM VAT 2 wchodzi w życie

Od 1 października 2021 roku obowiązuje pakiet SLIM VAT 2 podpisany przez Prezydenta. Jaki jest jego cel? Co to oznacza dla podatników VAT?

Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) został podpisany przez Prezydenta. Ustawa zacznie obowiązywać już od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jak również 1 stycznia 2022 r. Celem SLIM VAT 2 jest wprowadzenie kolejnych uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT zapoczątkowanych przez pakiet SLIM pod koniec 2020 r.

Odliczanie VAT

  • W obowiązującym dotychczas stanie prawnym w przypadku WNT i importu usług dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, uzależnione było od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nowe przepisy przewidują, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku WNT lub importu usług, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Ta zmiana stanowi implementację niedawno wydanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mechanizm podzielonej płatności

  • Zgodnie z pakietem SLIM VAT 2, podatnicy zyskają możliwość przenoszenia środków z rachunku VAT w jednym banku na rachunek VAT prowadzony w innym banku. Niemniej, uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w dalszym ciągu będzie wymagało od podatnika wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych.
  • Pakiet SLIM VAT umożliwia wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiadać będzie zaległości podatkowe pod warunkiem posiadania przez podatnika decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty w odniesieniu do tych zaległości.

Zmiany w korektach

  • Rozwiązania przewidziane w pakiecie SLIM VAT 2 umożliwiają podatnikowi odliczenie podatku VAT po upływie terminu, „na bieżąco”. Wiąże się to z wprowadzeniem rozszerzenia liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.

Pozostałe zmiany

  • Wydłużenie możliwości skorzystania z ulgi na złe dług z dwóch do trzech lat.
  • Określenie, której dostawie w transakcjach łańcuchowych należy przypisać wysyłkę lub transport w zależności od tego czy odpowiedzialnym za wysyłkę lub transport jest pierwszy czy ostatni z podmiotów.
  • Wprowadzenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi SLIM VAT2, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.

Usługi