Pakiet SLIM VAT 2 wchodzi w życie

Od 1 października 2021 roku obowiązuje pakiet SLIM VAT 2 podpisany przez Prezydenta. Jaki jest jego cel? Co to oznacza dla podatników VAT?

Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) został podpisany przez Prezydenta. Ustawa zacznie obowiązywać już od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jak również 1 stycznia 2022 r. Celem SLIM VAT 2 jest wprowadzenie kolejnych uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT zapoczątkowanych przez pakiet SLIM pod koniec 2020 r.

Odliczanie VAT

  • W obowiązującym dotychczas stanie prawnym w przypadku WNT i importu usług dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, uzależnione było od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nowe przepisy przewidują, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku WNT lub importu usług, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Ta zmiana stanowi implementację niedawno wydanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mechanizm podzielonej płatności

  • Zgodnie z pakietem SLIM VAT 2, podatnicy zyskają możliwość przenoszenia środków z rachunku VAT w jednym banku na rachunek VAT prowadzony w innym banku. Niemniej, uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w dalszym ciągu będzie wymagało od podatnika wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych.
  • Pakiet SLIM VAT umożliwia wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiadać będzie zaległości podatkowe pod warunkiem posiadania przez podatnika decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty w odniesieniu do tych zaległości.

Zmiany w korektach

  • Rozwiązania przewidziane w pakiecie SLIM VAT 2 umożliwiają podatnikowi odliczenie podatku VAT po upływie terminu, „na bieżąco”. Wiąże się to z wprowadzeniem rozszerzenia liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.

Pozostałe zmiany

  • Wydłużenie możliwości skorzystania z ulgi na złe dług z dwóch do trzech lat.
  • Określenie, której dostawie w transakcjach łańcuchowych należy przypisać wysyłkę lub transport w zależności od tego czy odpowiedzialnym za wysyłkę lub transport jest pierwszy czy ostatni z podmiotów.
  • Wprowadzenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi SLIM VAT2, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Czym jest zwolnienie z VAT? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Przedmiotowe i podmiotowe – czy można je stosować jednocześnie? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!

Usługi