Dagmara Tasarz

Zastępca Dyrektora ds. Audytu
ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała
pn–pt 8:00–16:00

Artykuły

Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy zmiany warunków umów leasingu, dotyczące waloryzacji ceny oraz zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu leasingu, skutkują koniecznością ponownej wyceny według MSSF 16.