Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia

Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

W ramach procedury łączenia się spółek występuje szereg istotnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę, tak aby proces przebiegł efektywnie i zakończył się zarejestrowaniem połączenia przez sąd. Niezwykle ważne są już początkowe ustalenia – czy podmiot będący stroną przejmującą w rozumieniu prawnym będzie pełnił tę funkcję również w znaczeniu ekonomicznym (jeśli nie, mamy do czynienia z tzw. przejęciem odwrotnym). Ma to bezpośrednie znaczenie dla sposobu wyceny aktywów netto, zamknięcia ksiąg i ujęcia transakcji w księgach rachunkowych.

Kluczowe różnice pomiędzy rozliczeniem transakcji metodą nabycia według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

Poniżej znajdą Państwo kluczowe różnice pomiędzy rozliczeniem transakcji metodą nabycia według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Zachęcamy do kontaktu – zarówno na etapie planowania transakcji jak i badania planu połączenia.

Jeżeli macie dodatkowe pytania w zakresie rozliczenia połączenia spółek metodą nabycia według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – koniecznie skontaktujcie się z nami. Eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Dostać bon podarunkowy – świetna sprawa dla konsumentów. Jak jednak wygląda ich sprzedaż z punktu widzenia przedsiębiorców i księgowych?
W związku z planowanym połączeniem spółki Moore Polska Audyt sp. z o. o. i spółki Wessly sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Zarządy Spółek wypełniając obowiązek informacyjny, podają do publicznej wiadomości uchwalony i przyjęty Plan Połączenia.
W związku z planowanym połączeniem spółki Moore Rewit Południe Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Moore Polska Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Zarządy Spółek wypełniając obowiązek informacyjny, podają do publicznej wiadomości uchwalony i przyjęty Plan Połączenia.
Z przyjemnością informujemy, że 29.09.2022 roku do grupy Moore Polska dołączyła spółka Wessly. Przed nami kolejny wspaniały rozdział!
28 czerwca 2022 roku opublikowany został kolejny projekt nowelizacji tzw. Polskiego Ładu dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych.

Usługi