Ujęcie wyceny umów zgodnie z MSSF 16

Klient

Klient jest średniej wielkości firmą produkcyjną z wieloletnim doświadczeniem, jest producentem konstrukcji stalowych i kontenerów.

Potrzeby

Klient będąc spółką akcyjną notowaną na GPW był zobowiązany zastosować pierwszy raz wycenę zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu itp. zgodnie z MSSF 16. Zostaliśmy poproszeni o dokonanie analizy zawartych umów pod kątem konieczności zastosowania wyceny wg MSSF 16.

Nasze rozwiązanie

Dokonaliśmy stosownych analiz i wyspecyfikowaliśmy umowy wieczystego użytkowania gruntu jako te, które należy objąć wyceną zgodnie z MSSF 16. Zbudowaliśmy wspólnie model służący wycenie wych umów wg zdyskontowanej ceny nabycia. Zaproponowaliśmy również ujęcie wyceny w księgach.

Efekty

Klient wprowadził odpowiednie korekty do sprawozdania finansowego, umieścił również odpowiednie opisy w informacji dodatkowej

Może Cię zainteresować

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy zmiany warunków umów leasingu, dotyczące waloryzacji ceny oraz zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu leasingu, skutkują koniecznością ponownej wyceny według MSSF 16.