Zgłoszenie pracownika-obcokrajowca bez posiadania przez niego nazwiska do ZUS

Nowozatrudniony posiada dwa imiona. W zaświadczeniu z rejestru pesel oraz w paszporcie nie ma wpisanego nazwiska. Posiada obywatelstwo indyjskie.

Potrzeba

Zgłoszenie pracownika do ZUS. W jaki sposób możesz zgłosić taką osobę do ZUS?

Nasze rozwiązanie

Wyjaśnienie: Drugie imię to tak naprawdę drugi człon imienia.

Według informacji z ZUS można nie mieć nazwiska, natomiast można posiadać np. 4 imiona (które są wpisane w pole imięJeżeli wpisanie wszystkich imion w pole „imię” nie zadziała, zalecamy kontakt z infolinią ZUS. W przypadku posiadania pełnomocnictwa danego płatnika nie powinno być problemu z uzyskaniem potrzebnych informacji.).

W takim przypadku wzór wypełnienia zgłoszenia do ZUS wygląda następująco:

  • Nazwisko – „brak danych”
  • Imię – „oba imiona”
  • Drugie imię – zostawiamy puste pole

Może Cię zainteresować

Jak poradzić sobie w sytuacji, w której pracownik wyczerpawszy okres zasiłkowy trwający 182, ponownie zachoruje? Czy wówczas może rozpocząć nowy okres zasiłkowy w tym samym roku kalendarzowym? Dowiesz się z naszego case study!
Czy naprawdę to, z jakiego pokolenia pochodzimy, ma wpływ na nasze postrzeganie pracy i przywiązanie do niej? Czy rzeczywiście rekruterzy i osoby odpowiedzialne za HR w firmach powinny brać pod uwagę różnice pokoleniowe? Jak bardzo, to kiedy się urodziliśmy, oddziałuje na nasze wymagania dotyczące rozwoju zawodowego?
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Mówiąc o „rezerwach” na świadczenia pracownicze, w tym na niewykorzystane urlopy, należy mieć na uwadze bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu. Dowiedz się więcej z naszego artykułu!
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Niezależność biegłego rewidenta jest kluczowa dla zapewnienia uczciwych i wiarygodnych ocen sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz zaufania społeczeństwa do rachunkowości. Wszak jest to zawód zaufania publicznego.