Wycena akcji na potrzeby wymuszonego wykupu

Klient

Klient jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy kapitałowej z branży produkcyjno-handlowej. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja dóbr przemysłowych na potrzeby sektora automotive.

Potrzeby

Klient, w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury wymuszonego wykupu mniejszościowego pakietu akcji w trybie art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych (tzw. „squeeze out”), zgłosił potrzebę sporządzenia niezależnej wyceny mniejszościowego pakietu akcji.

Nasze rozwiązanie

W celu rozwiązania problemu przeprowadziliśmy przegląd danych finansowych, jak również specyfiki Spółki i jej otoczenia. Potwierdziliśmy zrozumienie specyfiki wyceny a następnie opracowaliśmy kluczowe założenia stanowiące podstawę wyceny pakietu. Dokonaliśmy analizy wyników w oparciu o podejście majątkowe, dochodowe oraz porównawcze, a następnie za metodę wiodącą, która posłużyła do wyznaczenia wartości pakietu mniejszościowego.

Efekty

  • Określiliśmy wartość godziwą pakietu mniejszościowego z uwzględnieniem specyfiki operacji wymuszonego wykupu dokonywanej w trybie art. 418 KSH.
  • Ograniczyliśmy ryzyko wystąpienia ewentualnych roszczeń spornych akcjonariuszy mniejszościowych.

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów