Badanie sprawozdania finansowego oraz konsultacje w okresie trwania umowy

Klient

Jednostka jest dużą Spółką produkcyjną, zajmująca się wytwarzaniem wyrobów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem polimerów dla branży: tekstylnej, meblarskiej, automotive, budownictwo, produkcja opakowań oraz medycyna.

Potrzeby

Zakres zlecenia obejmował przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego oraz bieżące konsultacje w okresie trwania umowy. Istotną kwestią, która miała miejsce w roku obrotowym podlegającym badaniu, była zmiana w trakcie roku obrotowego na stanowisku Głównego Księgowego. Spółka znajduje się w fazie wzrostu, co jest przyczyną występowania wielu nietypowych oraz istotnych operacji, obarczonych ryzykiem nieprawidłowego ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Nasze rozwiązanie

W okresie obowiązywania umowy Klient korzystał z licznych konsultacji udzielanych przez naszych specjalistów w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości finansowej i zarządczej. Pojawiające się wątpliwości ze strony Klienta dotyczyły różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i jej ewidencjonowania w księgach rachunkowych. Udzielane konsultacje obejmowały w szczególności wskazywanie najwłaściwszych metod uzgadnia stanów księgowych oraz dokonywania rozliczeń związanych z zamknięciem roku. Ze względu na pojawiające się trudności w uzgadnianiu wybranych pozycji bilansowych zaproponowane zostały rozwiązania, które ułatwiły uzgodnienie poszczególnych sald. Ponadto zaproponowano wdrożenie nowych rozwiązań oraz modeli rozliczeń, które mogą usprawnić rozliczenia księgowe oraz pomóc w rozwiązywaniu podobnych problemów w kolejnych latach obrotowych. Prace związane z badaniem sprawozdania finansowego rozpoczęto od zaplanowania i przygotowania strategii badania, całość prac została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standarami Badania. Wskazano główne ryzyka, których urzeczywistnienie się mogłoby mieć negatywny wpływ na sprawozdanie finansowe sporządzone przez spółkę. Wszystkie istotne kwestie zostały przedstawione i omówione z Zarządem spółki.

Efekty

Efektem kompleksowego wykonania zlecenia było zaproponowanie stosownych korekt do sprawozdania oraz wydanie o tym sprawozdaniu niezależnej opinii.

Wnioski z udzielanych konsultacji znalazły swoje odzwierciedlenie w sporządzonym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym oraz zostały przedstawione Zarządowi Spółki w postaci pisemnej w specjalnie sporządzonym Liście.

Może Cię zainteresować

Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2021, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian związanych z „Polskim Ładem”. Zobacz, co zrobić i czego unikać w 2022 roku!
Chociaż przygotowanie dokumentacji konsolidacyjnej może wydawać się czasochłonne i zbędne – tak naprawdę niesie za sobą wiele zalet i szereg usprawnień.