fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2021

Podatkowe i księgowe zamknięcie

Cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2021, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian związanych z „Polskim Ładem”. Zobacz, co zrobić i czego unikać w 2022 roku!

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń praktycznych Moore Polska, tworzonych wspólnie z Moniką Iwaniec – Doradcą Podatkowym, Biegłym Rewidentem.

Trzy spotkania Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2021, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian związanych z „Polskim Ładem” będą poruszały tematykę najważniejszych zmian podatkowych czekających nas w 2022 roku oraz podsumowywały rok 2021. 

Cykl szkoleń wesprze przygotowanie się do zmian i pomoże ograniczyć potencjalne ryzyka. Poniżej znajdują się szczegółowe plany wszystkich trzech szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się oraz do zapisów!

Informujemy również, że istnieje możliwość dofinansowania szkoleń z bonów rozwojowych Unii Europejskiej w wysokości do 60 zł/h.

Podatkowe i księgowe zamknięcie

część I: OMÓWIENIE KLUCZOWYCH ZMIAN SLIM VAT I I II 2021

część II: ZMIANY W ZAKRESIE JPK.VAT OD 1.07.2021

część III: ZMIANY PLANOWANE NA 2022

1. Grupy podatników VAT

2. Podatnik bezgotówkowy

3. E-faktura

Podatkowe i księgowe zamknięcie

Podatkowe i księgowe zamknięcie

część I: OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH W 2021 

1. Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

2. Fundusze na cele inwestycyjne w spółce komandytowej

3. Ograniczania odliczenia strat, amortyzacji

4. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki

5. Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

6. Strategia podatkowa – nowy obowiązek

część II: PLANOWANE ZMIANY NOWEGO ŁADU 2022

1. Ubezpieczenie zdrowotne

2. Podatek PIT

 • nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek;
 • zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców;
 • wspólne rozliczenie małżonków – korzystne zmiany;
 • likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga – odliczenie od podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • zmiany w uldze rodzinnej;
 • sprzedaż rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu – zasady określenia przychodu z działalności gospodarczej i przepisy przejściowe;
 • najem prywatny opodatkowany tylko ryczałtem ewidencjonowanym – od 1 stycznia 2023 r.;
 • zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości – rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej;
 • koszty uzyskania przychodu dla wynagrodzeń zarządu i rad nadzorczych;
 • ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych – nowe zasady;
 • nowe zwolnienia podatkowe.

3. Podatek CIT

 • CIT-15J dla nowych spółek jawnych,
 • zasady wyznaczania rezydencji podatkowej podmiotów w Polsce,
 • zmiany dla podatkowych grup kapitałowych,
 • zmiany dotyczące specjalnego funduszu inwestycyjnego,
 • zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego – art. 15c,
 • uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie,
 • nowe wyłączenia z kosztów podatkowych
 • podatek od przerzuconych dochodów – nowy art. 24aa,
 • minimalny podatek dochodowy – nowy art. 24ca,
 • opodatkowanie spółek holdingowych,
 • zmiany w estońskim CIT.

4. Zmiany w PIT i CIT dotyczące przedsiębiorców

 • uproszczenie w korekcie cen transferowych;
 • zmiany w zakresie zasad sporządzani dokumentacji podatkowych i informacji o cenach transferowych;
 • ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych;
 • zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – od 1 stycznia 2023 r.;
 • zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej;
 • zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej;
 • przyjmowanie płatności od konsumentów – obowiązek płatności bezgotówkowych i sankcyjne przychody podatkowe;
 • obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych – od 1 stycznia 2023 r.;
 • kopie certyfikatów rezydencji podatkowej;
 • zmiany rozliczeniu podatku u źródła;
 • zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową i IP Box;
 • nowe ulgi dla przedsiębiorców.

5. Zmiany w podatkach ryczałtowych

 • nowe stawki w ryczałcie ewidencjonowanym;
 • zmiana w zakresie wolnych zawodów, w tym zmiany opodatkowania w służbie zdrowia;
 • likwidacja karty podatkowej i zasady przejściowe (ochrona praw nabytych).

6. Nielegalne zatrudnienie i ukrywanie wynagrodzeń

 • sankcyjne przychody podatkowe i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów;
 • zabezpieczenie interesów pracownika, czyli zwolnienie podatkowe i w zakresie składek finansowanych przez pracownika;
 • skutki w ubezpieczeniach społecznych – „kara” dla płatnika.

7. Zmiany w Prawie przedsiębiorczości

 • niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami i skutki zmiany na gruncie prawa podatkowego (MPP i wyłączenia z kosztów podatkowych);
 • nowe obowiązki w przyjmowaniu płatności.

8. Zmiany w KKS – czynny żal

Podatkowe i księgowe zamknięcie

Podatkowe i księgowe zamknięcie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZYGOTOWANIE DO AKCJI BILANS 2021

1. Elektroniczne sprawozdania finansowe oraz badanie przez biegłego rewidenta w świetle Ustawy o Rachunkowości, Krajowych Standardów Badania, Raportu z kontroli PANA;

2. Odpowiedzialność za sporządzenie SF;

3. Praktyczne zasady sporządzania SF;

4. Inwentaryzacja;

5. Wycena aktywów i pasywów;

6. Możliwe uproszczenia;

7. Kontrola wewnętrzna;

8. Stan epidemii – wpływ na zakres informacyjny i badanie;

9. Najczęściej występujące błędy – Raport po badaniach SF;

10. Rosnąca rola systemów compliance w firmach.

Podatkowe i księgowe zamknięcie

Podatkowe i księgowe zamknięcie
Podatkowe i księgowe zamknięcie

Pełny regulamin szkoleń Moore Polska znajduje TUTAJ.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu

sekretariat@rewit.pl

Ostatnie artykuły z bloga

Wynik finansowy w spółce komandytowej

Jak sporządzić wynik finansowy w spółce komandytowej za 2021 rok, w sytuacji gdy spółka wybrała opóźnione (do maja) przyjęcie statusu podatnika CIT? Co mówi interpretacja ogólna?

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

Serdecznie dziękujemy za udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Moore Polska: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami po spotkaniu.

Dobry lider nie rozkazuje, a zadaje pytania

Dobry lider to przede wszystkim inspiracja dla swoich pracowników. Nie powinien zatem wydawać im rozkazów, a motywować swój zespół do działania.
{literal} {/literal}