fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2021

Podatkowe i księgowe zamknięcie

Cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2021, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian związanych z „Polskim Ładem”. Zobacz, co zrobić i czego unikać w 2022 roku!

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń praktycznych Moore Polska, tworzonych wspólnie z Moniką Iwaniec – Doradcą Podatkowym, Biegłym Rewidentem.

Trzy spotkania Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2021, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian związanych z „Polskim Ładem” będą poruszały tematykę najważniejszych zmian podatkowych czekających nas w 2022 roku oraz podsumowywały rok 2021. 

Cykl szkoleń wesprze przygotowanie się do zmian i pomoże ograniczyć potencjalne ryzyka. Poniżej znajdują się szczegółowe plany wszystkich trzech szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się oraz do zapisów!

Informujemy również, że istnieje możliwość dofinansowania szkoleń z bonów rozwojowych Unii Europejskiej w wysokości do 60 zł/h.

Podatkowe i księgowe zamknięcie

część I: OMÓWIENIE KLUCZOWYCH ZMIAN SLIM VAT I I II 2021

część II: ZMIANY W ZAKRESIE JPK.VAT OD 1.07.2021

część III: ZMIANY PLANOWANE NA 2022

1. Grupy podatników VAT

2. Podatnik bezgotówkowy

3. E-faktura

Podatkowe i księgowe zamknięcie

Podatkowe i księgowe zamknięcie

część I: OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH W 2021 

1. Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

2. Fundusze na cele inwestycyjne w spółce komandytowej

3. Ograniczania odliczenia strat, amortyzacji

4. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki

5. Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

6. Strategia podatkowa – nowy obowiązek

część II: PLANOWANE ZMIANY NOWEGO ŁADU 2022

1. Ubezpieczenie zdrowotne

2. Podatek PIT

 • nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek;
 • zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców;
 • wspólne rozliczenie małżonków – korzystne zmiany;
 • likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga – odliczenie od podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • zmiany w uldze rodzinnej;
 • sprzedaż rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu – zasady określenia przychodu z działalności gospodarczej i przepisy przejściowe;
 • najem prywatny opodatkowany tylko ryczałtem ewidencjonowanym – od 1 stycznia 2023 r.;
 • zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości – rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej;
 • koszty uzyskania przychodu dla wynagrodzeń zarządu i rad nadzorczych;
 • ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych – nowe zasady;
 • nowe zwolnienia podatkowe.

3. Podatek CIT

 • CIT-15J dla nowych spółek jawnych,
 • zasady wyznaczania rezydencji podatkowej podmiotów w Polsce,
 • zmiany dla podatkowych grup kapitałowych,
 • zmiany dotyczące specjalnego funduszu inwestycyjnego,
 • zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego – art. 15c,
 • uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie,
 • nowe wyłączenia z kosztów podatkowych
 • podatek od przerzuconych dochodów – nowy art. 24aa,
 • minimalny podatek dochodowy – nowy art. 24ca,
 • opodatkowanie spółek holdingowych,
 • zmiany w estońskim CIT.

4. Zmiany w PIT i CIT dotyczące przedsiębiorców

 • uproszczenie w korekcie cen transferowych;
 • zmiany w zakresie zasad sporządzani dokumentacji podatkowych i informacji o cenach transferowych;
 • ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych;
 • zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – od 1 stycznia 2023 r.;
 • zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej;
 • zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej;
 • przyjmowanie płatności od konsumentów – obowiązek płatności bezgotówkowych i sankcyjne przychody podatkowe;
 • obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych – od 1 stycznia 2023 r.;
 • kopie certyfikatów rezydencji podatkowej;
 • zmiany rozliczeniu podatku u źródła;
 • zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową i IP Box;
 • nowe ulgi dla przedsiębiorców.

5. Zmiany w podatkach ryczałtowych

 • nowe stawki w ryczałcie ewidencjonowanym;
 • zmiana w zakresie wolnych zawodów, w tym zmiany opodatkowania w służbie zdrowia;
 • likwidacja karty podatkowej i zasady przejściowe (ochrona praw nabytych).

6. Nielegalne zatrudnienie i ukrywanie wynagrodzeń

 • sankcyjne przychody podatkowe i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów;
 • zabezpieczenie interesów pracownika, czyli zwolnienie podatkowe i w zakresie składek finansowanych przez pracownika;
 • skutki w ubezpieczeniach społecznych – „kara” dla płatnika.

7. Zmiany w Prawie przedsiębiorczości

 • niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami i skutki zmiany na gruncie prawa podatkowego (MPP i wyłączenia z kosztów podatkowych);
 • nowe obowiązki w przyjmowaniu płatności.

8. Zmiany w KKS – czynny żal

Podatkowe i księgowe zamknięcie

Podatkowe i księgowe zamknięcie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZYGOTOWANIE DO AKCJI BILANS 2021

1. Elektroniczne sprawozdania finansowe oraz badanie przez biegłego rewidenta w świetle Ustawy o Rachunkowości, Krajowych Standardów Badania, Raportu z kontroli PANA;

2. Odpowiedzialność za sporządzenie SF;

3. Praktyczne zasady sporządzania SF;

4. Inwentaryzacja;

5. Wycena aktywów i pasywów;

6. Możliwe uproszczenia;

7. Kontrola wewnętrzna;

8. Stan epidemii – wpływ na zakres informacyjny i badanie;

9. Najczęściej występujące błędy – Raport po badaniach SF;

10. Rosnąca rola systemów compliance w firmach.

Podatkowe i księgowe zamknięcie

Podatkowe i księgowe zamknięcie
Podatkowe i księgowe zamknięcie

Pełny regulamin szkoleń Moore Polska znajduje TUTAJ.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu

sekretariat@rewit.pl

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}