Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022

Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!

To wydarzenie się już zakończyło.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową Akademii Moore Polska.

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń praktycznych Moore Polska, organizowanych wspólnie z Moniką Matuszewską, zastępcą prezesa regionalnej Rady PIBR w Gdańsku, Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR, biegłym rewidentem oraz Michałem Markiem Kowalskim, doradcą podatkowym, prawnikiem, wykładowcą, członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Trzy spotkania Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 poruszą tematykę najważniejszych zmian w księgowości i podatkach. Nie tylko jednak tych wdrożonych, ale również – planowanych.

Cykl szkoleń wesprze w praktyczny sposób przygotowanie się do zmian i pomoże ograniczyć potencjalne ryzyka. Poniżej znajdują się szczegółowe plany wszystkich trzech szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do zapisów!

Księgowe zamknięcie roku 2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z agendą szkolenia Księgowe zamknięcie roku 2022, które rozpocznie się 2 grudnia 2022 roku (piątek) o godzinie 9:00.

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych 
  • zmiany ustawy o rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości,
  • uproszczenia sprawozdań finansowych micro, małych i pozostałych jednostek
  • uproszczenia polityki (zasad) rachunkowości a rzetelność sprawozdań finansowych
 2. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych 
  • elektroniczne sprawozdania finansowe (struktura i zasady sporządzania, podpisywania i ogłaszania; metody weryfikacji prawidłowości sprawozdania i podpisu)
  • obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych
 3. Ogólne zagadnienia związane z zamknięciem roku 
  • inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie
  • jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki
 4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie 
  • ujmowanie,  wycena i prezentacja  wybranych pozycji bilansu 
  • aktualizacja wartości aktywów
  • kapitały własne
  • rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe
  • wycena w walutach obcych
 5. Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja 
  • charakterystyka poszczególnych pozycji
  • wynik finansowy a podstawa opodatkowania
 6. Zasady sporządzania informacji dodatkowej
 7. Zdarzenia po dacie bilansu i kontynuacja działania
 8. Inne elementy sprawozdania finansowego
 9. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych

Szkolenie poprowadzi Monika Matuszewska. Spotkanie potrwa do godziny 16:00.

Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z agendą szkolenia Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach, które rozpocznie się 9 grudnia 2022 roku (piątek) o godzinie 9:00.  

1. Omówienie najważniejszych zagadnień w podatkach dochodowych roku 2022, w tym m.in. nowe zagadnienia w zakresie ustalania przychodu (dochodu) podatkowego, zmiana stawek podatkowych, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, uzależnienie wysokości składek od dochodu, wprowadzenie szeregu nowych ulg, likwidacja neutralności podatkowej zmniejszenia wkładu wspólników, nowy podatek minimalny CIT, podatek od przerzuconych przychodów, leasing, wynajem, limity usług niematerialnych, koszty finansowania dłużnego, zmiany formy opodatkowania, zmiany dotyczące ubezpieczeń, modyfikacja zasad opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) oraz cen transferowych.

2. Estoński CIT 2.0. Założenia vs. rzeczywistość. Zmiana przesłanek i sposobu opodatkowania względem 2021 roku, czynności poprzedzające skorzystanie z estońskiego CIT, przedmiot i podstawa opodatkowania, ukryte zyski, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Pułapki i najważniejsze problemy związane ze stosowaniem przepisów. Najciekawsze i najświeższe wyroki i interpretacje oraz wynikające z tego ryzyka podatkowe.

3. Omówienie praktyki stosowania przepisów (także wprowadzonych w 2021 i 2022 roku), w tym również na przykładzie najciekawszych i najświeższych wyroków i interpretacji, m.in. dotyczących: samochodów, ulgi na złe długi, faktur, korekt oraz e-commerce.

4. Pozostałe zagadnienia warte uwzględnienia, m.in. raportowanie schematów podatkowych (MDR).

5. Zapowiedź nowych zagadnień prawno-podatkowych w roku 2023 i latach następnych, m.in. modyfikacja podatku od przerzuconych przychodów, tzw. „JPK” w podatkach dochodowych, oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, zmiany limitów płatności gotówkowych; jak można przygotować się do wdrożenia nowych przepisów.

Szkolenie poprowadzi Michał Marek Kowalski Spotkanie potrwa do godziny 16:00.

Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT) oraz planowane zmiany w przepisach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z agendą szkolenia Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach, które odbędzie się 12 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00.

Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień w podatku od towarów i usług w 2022 roku oraz wskazanie praktyki stosowania przepisów z uwzględnieniem najciekawszych i najświeższych wyroków i interpretacji.

1. Omówienie najważniejszych zagadnień VAT roku 2022, w tym m.in. zmiany zasad wystawienia faktur, wady i zalety opcji opodatkowania usług finansowych, Krajowy System e-Faktur, wprowadzenie tarcz antyinflacyjnych oraz TAX Free.

2. Omówienie praktyki stosowania przepisów (także wprowadzonych w 2021 i 2022 roku), w tym również na przykładzie najciekawszych i najświeższych wyroków i interpretacji, m.in. dotyczących: samochodów, odliczenia VAT, ulgi na złe długi, faktur, korekt, e-commerce czy opodatkowania dostaw budynków.

3. Pozostałe zagadnienia warte uwzględnienia, m.in. zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz raportowanie schematów podatkowych (MDR) w kontekście VAT.4. Zapowiedź nowych zagadnień VAT w 2023 roku, m.in. SLIM VAT 3 oraz funkcjonowanie Grup VAT.

Szkolenie poprowadzi Michał Marek Kowalski Spotkanie potrwa do godziny 16:00.

Drugie terminy spotkań

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że gdyby komukolwiek z Państwa nie odpowiadały powyższe terminy, planujemy powtórkę szkoleń w 2023 roku. Poniżej znajdują się szczegóły oraz możliwość zapisów. 

PRELEGENCI

MONIKA MATYSZEWSKA

Biegła rewident, od 2019 r. zastępca prezesa Regionalnej Rady PIBR w Gdańsku oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR. W kadencji 2015-2019 była członkiem Komisji ds. Szkoleń przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów oraz członkiem Grypy ds. Wdrożenia MSE 8 w PIBR. Wieloletnia członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce a od 2019 r. wiceprezes Zarządu SKwP O/O w Gdańsku. Współzałożycielka i opiekun Klubu Księgowych w SKwP O/O w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych usług audytorskich współtworząc i prowadząc rodzinną firmę audytorską.

Swoje pasje trenerskie realizuje prowadząc liczne szkolenia, w szczególności dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

MICHAŁ MAREK KOWALSKI

Doradca podatkowy, prawnik, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, w tym z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestniczy w pracach grup roboczych w zespołach opiniodawczo-doradczych działających przy Ministrze Finansów.

Koszt szkoleń

Szkolenia są płatne i będą odbywały się poprzez platformę ClickMeeting. To właśnie przez nią można dokonać ich zakupu. Najwygodniejszą formą jest płatność poprzez PayU, ale oczywiście, w razie potrzeby, wystawiamy faktury.

Pełny regulamin szkoleń Moore Polska znajduje TUTAJ.

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię zainteresować

Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest zatem analiza obrotowości? Jakie są jej rodzaje?
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!

Usługi