Wycena zobowiązania w skorygowanej cenie nabycia

Świadczenie usług zaopatrzenia w media dla mieszkańców.

Świadczenie usług zaopatrzenia w media dla mieszkańców

Business Cases / Case

Klient jest dużą firmą świadczącą usługi dla ludności.

Potrzeby

Klient zawarł umowę polegającą na dokonaniu sprzedaży udziałów wraz z zobowiązaniem do ich późniejszego odkupu w celu umorzenia; klient nie był pewien w jaki sposób należy zaprezentować i wycenić umowę oraz w jaki sposób opisać jej wpływ na sprawozdanie finansowe spółki

Nasze rozwiązanie

Zidentyfikowaliśmy powstanie zobowiązania,i zaleciliśmy dokonanie jego wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oraz ujęcie skutków tej wyceny w badanym sprawozdaniu finansowym wraz z zamieszczeniem stosownych informacji o zawartej umowie w sprawozdaniu finansowym.

Efekty

Klient wywiązał się z obowiązku informacyjnego oraz wprowadził efekty wyceny jako korektę do wersji badanej sprawozdania finansowego

Może Cię zainteresować

Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Ile kosztują usługi audytorskie? Co wpływa na wybór danej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego? Na te pytania odpowiada Piotr Witek.
Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
Przedsiębiorco, czy wiesz, że do końca listopada możesz złożyć oświadczenie obniżające cenę energii elektrycznej? Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Usługi