Niższa cena energii elektrycznej!

Przedsiębiorco, czy wiesz, że do końca listopada możesz złożyć oświadczenie obniżające cenę energii elektrycznej? Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Aby skorzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku, powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Zachęcamy do ściągnięcia oświadczenia. Plik jest edytowalny. 

Podstawa prawna

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ustawa określa również maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

  • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
  • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
  • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Na stronach operatorów widnieją również oświadczenia dla osób fizycznych. Jest to szczególnie ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, czy też dużych rodzin . Energa Obrót podkreśla:

Odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh lub 3000 kWh rocznie, powinni złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku do OSD pisemne oświadczenie.


Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

Zapraszamy do kontaktu

Asystentka Zarządu
Gdynia, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Bon energetyczny na rok 2024 uzależniony będzie od dochodów gospodarstw domowych, a jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od liczby osób w gospodarstwie. Wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, a wypłaty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku oraz na początku 2025 roku.
Ile kosztują usługi audytorskie? Co wpływa na wybór danej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego? Na te pytania odpowiada Piotr Witek.
Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
Ruszyły konsultacje programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Sprawdź szczegóły!
Świadczenie usług zaopatrzenia w media dla mieszkańców.

Usługi