fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Niższa cena energii elektrycznej!

Energii

Przedsiębiorco, czy wiesz, że do końca listopada możesz złożyć oświadczenie obniżające cenę energii elektrycznej? Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Aby skorzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku, powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Zachęcamy do ściągnięcia oświadczenia. Plik jest edytowalny.

Podstawa prawna

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ustawa określa również maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

  • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
  • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
  • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Na stronach operatorów widnieją również oświadczenia dla osób fizycznych. Jest to szczególnie ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, czy też dużych rodzin . Energa Obrót podkreśla:

Odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh lub 3000 kWh rocznie, powinni złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku do OSD pisemne oświadczenie.


Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

Świadczymy kompleksową pomoc w przygotowaniu oświadczeniu i złożeniu go do odpowiednich organów. W razie zainteresowania naszą ofertą, jak i w przypadku dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu!

 

Agnieszka Niewińska

Asystentka Zarządu

agnieszka.niewinska@moorepolska.pl

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}