fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Niższa cena energii elektrycznej!

Energii

Przedsiębiorco, czy wiesz, że do końca listopada możesz złożyć oświadczenie obniżające cenę energii elektrycznej? Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Aby skorzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku, powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Zachęcamy do ściągnięcia oświadczenia. Plik jest edytowalny.

Podstawa prawna

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ustawa określa również maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

  • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
  • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
  • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Na stronach operatorów widnieją również oświadczenia dla osób fizycznych. Jest to szczególnie ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, czy też dużych rodzin . Energa Obrót podkreśla:

Odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh lub 3000 kWh rocznie, powinni złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku do OSD pisemne oświadczenie.


Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

Świadczymy kompleksową pomoc w przygotowaniu oświadczeniu i złożeniu go do odpowiednich organów. W razie zainteresowania naszą ofertą, jak i w przypadku dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu!

 

Agnieszka Niewińska

Asystentka Zarządu

agnieszka.niewinska@moorepolska.pl

Ostatnie artykuły z bloga

Zwalniać czy nie zwalniać?

Czy zwolnienie części załogi to dobre rozwiązanie w dobie kryzysu? Jakie konsekwencje takiej decyzji nastąpią w krótkim i w długim okresie?

Zawieszenie biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych a COVID-19

Czy przepisy tzw. Tarczy 1.0 zawiesiły bieg terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych? Planowana uchwała składu 7 sędziów NSA.

SZKOLENIE: Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT)

Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
{literal} {/literal}