Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

Ruszyły konsultacje programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Sprawdź szczegóły!

„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” to program, które koncepcję opublikowano w dniu 21 listopada 2022 roku. Ma on na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność energochłonną (czyli ponieśli koszty zakupu gazu ziemnego lub energii elektrycznej w wysokości co najmniej 3% wartości swojej produkcji sprzedanej w 2021 lub co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022).

Niemniej jednak, wsparcie uzyskać mogą również przedsiębiorcy, którzy działają w wybranych sektorach klasyfikowanych przez Komisję Europejską, jako szczególnie narażonych na skutki globalnego kryszu (czyli racy, których co najmniej 50% przychodu w latach 2021-2022 pochodzi z działalności w jednym lub wielu wskazanych sektorach). 

Wsparcie programu będzie umożliwiało:

  • uzyskanie bezzwrotnych dopłat z tytułu wzrostu cen gazu ziemnego i energii eklektycznej – do 4 mln euro (na grupę kapitałową);
  • uzyskanie wsparcia do 50 mln euro, jeżeli wystąpił spadek wartości EBITDA o co najmniej 40% w 2022 roku względem 2021 roku lub też wystąpienia ujemnej wartości EBITDA w 2022 roku.

W razie dodatkowych pytań lub chęci uzyskania pomocy serdecznie zachęcamy do kontaktu ⬇️⬇️⬇️

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Corporate Finance, Prokurent
Warszawa

Może Cię zainteresować

Przedsiębiorco, czy wiesz, że do końca listopada możesz złożyć oświadczenie obniżające cenę energii elektrycznej? Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Usługi