Kiedy warto wstrzymać akwizycję konkurencji

Klient

Klient jest bardzo znanym dystrybutorem towarów i dóbr konsupcyjnych i inwestycyjnych, jednym z największych w branży. Posiada szeroką sieć punktów sprzedaży, wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat klientów i rynku. Sprzedaje towary zarówno do biznesu (B2B) jak i do klientów indywidualnych (B2C).

Potrzeby

Klient zgłosił się z prośbą o pomoc w ocenie czy może dokonać akwizycji innego podmiot z branży o atrakcyjnej lokalizacji i ciekawej ofercie produktowej. Klient zlecił nam kompleksowe due diligence podmiotu oraz wskazanie na ryzyka i wycenę analizowanej spółki.Klient zgłosił się z prośbą o pomoc w ocenie czy może dokonać akwizycji innego podmiot z branży o atrakcyjnej lokalizacji i ciekawej ofercie produktowej. Klient zlecił nam kompleksowe due diligence podmiotu oraz wskazanie na ryzyka i wycenę analizowanej spółki.

Nasze rozwiązanie

Przeprowadziliśmy kompleksowe due diligence (podatkowe, księgowe i prawne), dokonując analizy Spółki, będącej przedmiotem akwizycji. Zidentyfikowaliśmy kilka kluczowych obszarów ryzyka i dokonaliśmy wstępnej wyceny tego przedsiębiorstwa różnymi metodami: zdyskontowanych przepływów pieniężnych, skorygowanych aktywów netto, księgową i porównawczą.

Efekty

  • Określiliśmy wpływ długów Spółki na wycenę.
  • Skorygowaliśmy wyniki o nieujęte odpisy na przeszacowane aktywa.
  • Wskazaliśmy na niespójność w podejściu do wybranych elementów sprawozdań finansowych.
  • Ujawniliśmy fakt znaczącej przeceny wartości Spółki wynikającej z próby manipulowania wynikami.
  • Zapobiegliśmy akwizycji w cenie o kilka milionów wyższej niż cena rynkowa.

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów