Czy jest możliwe ponowne rozpoczęcie 182-dniowego okresu zasiłkowego w tym samym roku kalendarzowym?

Jak poradzić sobie w sytuacji, w której pracownik wyczerpawszy okres zasiłkowy trwający 182, ponownie zachoruje? Czy wówczas może rozpocząć nowy okres zasiłkowy w tym samym roku kalendarzowym? Dowiesz się tego z naszego case study!

Problem

Pracownik w bieżącym roku chorował od 30 stycznia 2023 do 30 lipca 2023, łącznie przez 182 dni. Tym samym wyczerpał okres zasiłkowy. Pracodawca zapłacił wynagrodzenie za chorobę za pierwsze 33 dni, później był zapłacony zasiłek chorobowy. 28 listopada, pracownik ponownie zachorował, dostarczając do pracodawcy długotrwałe zwolnienie, obejmujące okres od 28 listopada 2023 do 27 grudnia 2027.

Czy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego trwającego 182 dni pracownik mógł rozpocząć nowy okres zasiłkowy w tym samym roku kalendarzowym?

Nasza odpowiedź

Odpowiedź brzmi tak, jeśli zostały spełnione 2 warunki:

  1. Pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy po zakończonym leczeniu (pracodawca wystawił skierowanie na badanie kontrolne)
  2. Od 30 lipca 2023 minęło co najmniej 60 dni od zakończenia pierwszego okresu zasiłkowego, a w okresie tych 60 dni pracownik nie chorował.

W tym przypadku następuje rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego i od razu zostaje przyznany zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe nie może być zapłacone, ponieważ limit 33 dni płatnych przez pracodawcę (lub 14 dni dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat) został już wyczerpany.

Autor
Samodzielny Specjalista ds. Kadr i Płac

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Od 01.01.2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakich zmian możemy się spodziewać w zasiłkach wchodząc w nowy rok?
Przez obniżony wymiaru czasu pracy osoby pobierające zasiłek chorobowy i macierzyński otrzymały niższe świadczenia. Obecnie możliwe jest uzyskanie wyrównania.

Usługi