Anna Potyńska

Samodzielny Specjalista ds. Kadr i Płac

Artykuły

Jak poradzić sobie w sytuacji, w której pracownik wyczerpawszy okres zasiłkowy trwający 182, ponownie zachoruje? Czy wówczas może rozpocząć nowy okres zasiłkowy w tym samym roku kalendarzowym? Dowiesz się tego z naszego case study!
W 2022 r. odpisy na ZFŚS wzrosną względem 2021 r. Wynika to z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach 17 grudnia 2021 r.
Równoważny system czasu pracy – czym jest, kiedy można go stosować i kto może go wprowadzić? Jakie są inne systemy czasu pracy? Sprawdź!
Co może zrobić pracownik, wobec którego pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Po jakim czasie roszczenia pracownika się przedawniają?
W 2021 r. odpisy na ZFŚS pozostają na takim samym poziomie jak w 2020 r. Wynika to z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach.