fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Najważniejsze zmiany w zasiłkach ZUS 2022

Zmiany w zasiłkach

Od 01.01.2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakich zmian możemy się spodziewać w zasiłkach wchodząc w nowy rok?

Zasiłek chorobowy

Zasadniczo zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru przez cały okres jego płatności, lecz za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku wzrośnie on do 80% bez względu na to, czy dotyczy osoby hospitalizowanej czy przebywającej w domu.

Inaczej będzie też ustalana podstawa wymiaru zasiłku. Nie będzie się obliczać jej na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Do końca roku 2021 była mowa o przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe.

Zasiłek macierzyński

Od 2022 r. kobiety, które urodzą po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustanie wskutek likwidacji pracodawcy, ogłoszenia upadłości lub z naruszeniem, przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu, której nie zapewniono innego zatrudnienia, od nowego roku wciąż będą utrzymywać prawo do zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu.

Zasiłek mimo spóźnienia ze składkami

Kolejna zmiana dotyczy prawa do zasiłku chorobowego dla osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, czyli między innymi prowadzących działalność gospodarczą, pozarolniczą działalność oraz wszystkich będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie.

Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie, jednak jeśli zadłużenie przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia (od 01.2021 r. – 30zł) w dniu powstania prawa do świadczenia, nie będzie ono przysługiwać do czasu spłaty całego długu. Ponadto, prawo do świadczenia przedawni się, jeśli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Okres zasiłkowy

Standardowo, okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – przez 270 dni. Do tego okresu wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy. Obecnie, jeśli występują przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy o ile jest ona spowodowana tym samym schorzeniem, a przerwa nie przekracza 60 dni.

Od stycznia bez znaczenia będzie przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Okres niezdolności do pracy będzie liczony tak samo, bez względu na to czy chodzi o te same przypadki choroby, czy różne.

Według art. 8 ust. 2 ustawy zasiłkowej, za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Bez zmian zostaną okresy gdy niezdolność jest spowodowana gruźlicą lub wystąpi w trakcie ciąży.

Autor

Patrycja Kałędkowska

Asystent Księgowego

Zapraszamy do kontaktu

Monika Pruchnik-Olter
Dyrektor Oddziału Biura Rachunkowego w Gdyni
+48 505 223 086

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}