Najważniejsze zmiany w zasiłkach ZUS 2022

Od 01.01.2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakich zmian możemy się spodziewać w zasiłkach wchodząc w nowy rok?

Zasiłek chorobowy

Zasadniczo zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru przez cały okres jego płatności, lecz za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku wzrośnie on do 80% bez względu na to, czy dotyczy osoby hospitalizowanej czy przebywającej w domu.

Inaczej będzie też ustalana podstawa wymiaru zasiłku. Nie będzie się obliczać jej na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Do końca roku 2021 była mowa o przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe.

Zasiłek macierzyński

Od 2022 r. kobiety, które urodzą po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustanie wskutek likwidacji pracodawcy, ogłoszenia upadłości lub z naruszeniem, przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu, której nie zapewniono innego zatrudnienia, od nowego roku wciąż będą utrzymywać prawo do zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu.

Zasiłek mimo spóźnienia ze składkami

Kolejna zmiana dotyczy prawa do zasiłku chorobowego dla osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, czyli między innymi prowadzących działalność gospodarczą, pozarolniczą działalność oraz wszystkich będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie.

Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie, jednak jeśli zadłużenie przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia (od 01.2021 r. – 30zł) w dniu powstania prawa do świadczenia, nie będzie ono przysługiwać do czasu spłaty całego długu. Ponadto, prawo do świadczenia przedawni się, jeśli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Okres zasiłkowy

Standardowo, okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – przez 270 dni. Do tego okresu wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy. Obecnie, jeśli występują przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy o ile jest ona spowodowana tym samym schorzeniem, a przerwa nie przekracza 60 dni.

Od stycznia bez znaczenia będzie przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Okres niezdolności do pracy będzie liczony tak samo, bez względu na to czy chodzi o te same przypadki choroby, czy różne.

Według art. 8 ust. 2 ustawy zasiłkowej, za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Bez zmian zostaną okresy gdy niezdolność jest spowodowana gruźlicą lub wystąpi w trakcie ciąży.

Autor
Asystent w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent
Gdańsk-Oliwa, Gdynia

Może Cię zainteresować

Odkryj ulgę, która może zmienić zasady gry dla mikroprzedsiębiorców! Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza „wakacje składkowe” od ZUS, oferując miesięczne zwolnienie z obowiązków składkowych. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej szansy i jakie korzyści niesie nowe rozwiązanie.
Jak poradzić sobie w sytuacji, w której pracownik wyczerpawszy okres zasiłkowy trwający 182, ponownie zachoruje? Czy wówczas może rozpocząć nowy okres zasiłkowy w tym samym roku kalendarzowym? Dowiesz się tego z naszego case study!
Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!
90 milionów złotych dla Przedsiębiorców na inwestycje poprawiające warunki pracy i BHP z dofinansowania ZUS!
Coraz częściej pracodawcy zagraniczni zatrudniają pracowników, którzy świadczą pracę na terenie Polski. Szczególnie w dobie pracy zdalnej takie rozwiązanie staje się nierzadko normą.
Nawet na 90% dofinansowanie projektów doradczych i inwestycyjnych dotyczących BHP mogą liczyć Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek w ramach programu ZUS!

Usługi