fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Najważniejsze zmiany w zasiłkach ZUS 2022

Zmiany w zasiłkach

Od 01.01.2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakich zmian możemy się spodziewać w zasiłkach wchodząc w nowy rok?

Zasiłek chorobowy

Zasadniczo zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru przez cały okres jego płatności, lecz za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku wzrośnie on do 80% bez względu na to, czy dotyczy osoby hospitalizowanej czy przebywającej w domu.

Inaczej będzie też ustalana podstawa wymiaru zasiłku. Nie będzie się obliczać jej na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Do końca roku 2021 była mowa o przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe.

Zasiłek macierzyński

Od 2022 r. kobiety, które urodzą po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustanie wskutek likwidacji pracodawcy, ogłoszenia upadłości lub z naruszeniem, przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu, której nie zapewniono innego zatrudnienia, od nowego roku wciąż będą utrzymywać prawo do zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu.

Zasiłek mimo spóźnienia ze składkami

Kolejna zmiana dotyczy prawa do zasiłku chorobowego dla osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, czyli między innymi prowadzących działalność gospodarczą, pozarolniczą działalność oraz wszystkich będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie.

Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie, jednak jeśli zadłużenie przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia (od 01.2021 r. – 30zł) w dniu powstania prawa do świadczenia, nie będzie ono przysługiwać do czasu spłaty całego długu. Ponadto, prawo do świadczenia przedawni się, jeśli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Okres zasiłkowy

Standardowo, okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – przez 270 dni. Do tego okresu wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy. Obecnie, jeśli występują przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy o ile jest ona spowodowana tym samym schorzeniem, a przerwa nie przekracza 60 dni.

Od stycznia bez znaczenia będzie przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Okres niezdolności do pracy będzie liczony tak samo, bez względu na to czy chodzi o te same przypadki choroby, czy różne.

Według art. 8 ust. 2 ustawy zasiłkowej, za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Bez zmian zostaną okresy gdy niezdolność jest spowodowana gruźlicą lub wystąpi w trakcie ciąży.

Autor

Patrycja Kałędkowska

Asystent Księgowego

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.