fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


75 mln zł na inwestycje poprawiające warunki pracy i BHP!

warunki pracy i BHP

Nawet na 90% dofinansowanie projektów doradczych i inwestycyjnych dotyczących BHP mogą liczyć Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek w ramach programu ZUS!

19 maja 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejną edycję naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i doradczych, prowadzonych przez płatników składek a których celem jest:

 • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

DLA KOGO?

O dofinansowanie mogą̨ ubiegać́ się̨: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa a także duże przedsiębiorstwa.

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Poziom dofinansowania zróżnicowano ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Kryteria przyznawania dofinansowania:

Rodzaj

przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota brutto dofinansowania
dla projektów

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

inwestycyjno-doradczych
(w PLN)

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

1 000

 139 000

140 000

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

1 000

209 000

210 000

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

1 000

339 000

340 000

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

1 000

499 000

500 000

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000 PLN brutto).

TERMIN NABORU:

Termin składania wniosków 1 czerwca – 30 czerwca 2021r.

JAKIE INWESTYCJE MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w katalogu działań inwestycyjnych przygotowanym przez ZUS i mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z ZUS?

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu wydaje się prosty, ale tylko pozornie. Choć trzeba przyznać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla Wnioskodawców szczegółowe wyjaśnienia.

Przygotowany Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej oraz merytorycznej, dlatego musi spełniać wszystkie kryteria oceny wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu dostępnym pod linkiem: https://bit.ly/2TgTdXX

Co ważne, jeśli przedsiębiorca (pracodawca) chce uzyskać dotację ZUS na cele inwestycyjne związane z poprawą warunków pracy musi zadbać o to, żeby przygotowana dokumentacja do projektu była nie tylko kompletna, ale również o to żeby projekt uzyskał odpowiednią ocenę konkursową.

Reasumując, jeśli nie masz pewności jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z ZUS, warto rozważyć pomoc specjalistów. Poprawne opracowanie wniosku przez ekspertów na co dzień zajmujących się tematyką pracowniczą oraz BHP z pewnością nie tylko oszczędza czas, ale również pozwala skorzystać z dodatkowych propozycji i przykładowych wdrożeń systemów poprawy warunków pracy.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Autor

Tomasz Ostrowski

Konsultant

Zapraszam do kontaktu

Tomasz Ostrowski
Partner, Prezes Zarządu REWIT Optymalizacja Biznesu
+48 505 973 052

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}