Wakacje od ZUS

Odkryj ulgę, która może zmienić zasady gry dla mikroprzedsiębiorców! Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza „wakacje składkowe” od ZUS, oferując miesięczne zwolnienie z obowiązków składkowych. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej szansy i jakie korzyści niesie nowe rozwiązanie.

Na początku stycznia bieżącego roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło informację o nowym rozwiązaniu dla najmniejszych przedsiębiorców tak zwanych wakacjach składkowych od ZUS. Rozwiązanie ma na celu możliwość zwolnienia w każdym roku na jeden miesiąc kalendarzowy z obowiązku składkowego na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie obejmie jednak składki zdrowotnej.

23 stycznia 2024 roku Resort udostępnił projekt ustawy, z którego m.in. wynika, kto będzie mógł skorzystać ze wspomnianego rozwiązania oraz kiedy będzie to możliwe. Składki w okresie zwolnienia będą finansowane z budżetu państwa, a ich podstawę ma stanowić najniższa podstawa wymiaru składek, która obowiązuje ubezpieczonego.

Dla kogo wakacje od ZUS?

Projekt wakacji od składek ZUS jest skierowany do mikroprzedsiębiorców – prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zatrudniających mniej niż dziesięciu pracowników oraz tych, których obrót nie przekracza 2 milionów euro. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej preferencji, nie stracą prawa do ubezpieczenia chorobowego, a zawieszenie działalności gospodarczej nie będzie konieczne w celu skorzystania ze zwolnienia.

Wyłączenia z projektu wakacji od ZUS

Z wakacji składkowych nie skorzystają osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w roku bieżącym bądź poprzednim, świadcząc usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego świadczyły pracę w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej bądź w poprzednim roku kalendarzowym i w ramach tego stosunku wykonywały czynności, które wchodzą w zakres wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Obowiązki

W celu skorzystania z wakacji składowych, przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania z preferencji będą zobligowani do złożenia wniosku do ZUS przez drogę elektroniczną. Docelowo ma być to profil informacyjny utworzony w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku będzie mogło nastąpić w miesiącu kalendarzowym poprzedzający miesiąc, który ma być objęty ulgą. ZUS na rozpatrzenie wniosku będzie miał 40 dni od dnia jego złożenia. O ostatecznej decyzji musi poinformować ubezpieczonego w formie elektronicznej Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z preferencji, będą mieli obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych za okres objęty zwolnieniem.

Podsumowanie

Według najnowszej wersji projektu nowe przepisy mają wejść w życie 1 października bieżącego roku. Obecnie projekt poddawany jest opiniowaniu. W najbliższym czasie należy spodziewać się informacji, czy wspomniana data zostanie utrzymana oraz, czy projekt zachowa obecny kształt. 

W razie dodatkowych pytań dotyczących wakacji od ZUS serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasz dział podatkowo-prawny udzieli Wam wszystkich niezbędnych informacji.

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!
90 milionów złotych dla Przedsiębiorców na inwestycje poprawiające warunki pracy i BHP z dofinansowania ZUS!
BDO – czym jest, kto podlega obowiązkowi rejestracji oraz jak ona przebiega? Przedsiębiorco, sprawdź czy podlegasz wpisowi!
AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?
Od 01.01.2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakich zmian możemy się spodziewać w zasiłkach wchodząc w nowy rok?

Usługi