fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Rejestr BDO

BDO

BDO – czym jest, kto podlega obowiązkowi rejestracji oraz jak ona przebiega? Przedsiębiorco, sprawdź czy podlegasz wpisowi!

Obowiązek rejestracji w BDO

BDO jest to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, której zasady funkcjonowania określa ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. BDO służy gromadzeniu informacji o odpadach oraz realizacji związanych z tym obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązkowemu wpisowi do BDO podlegają przedsiębiorcy wymienieni w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach, a w szczególności przedsiębiorcy którzy:

  • Wytwarzają, transportują lub przetwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów;
  • Wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • Produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Na szczególną uwagę zasługuje objęcie obowiązkiem podmiotów, które wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach. Jeżeli zatem przedsiębiorstwo wprowadza jakiekolwiek produkty, przykładowo spaletowane i owinięte folią stretch, to podlega obowiązkowej rejestracji w rejestrze BDO.

Co istotne, w szczególności dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, z obowiązkowego wpisu zwolnieni są przedsiębiorcy wytwarzający tzw. odpady komunalne, jednocześnie objęci systemem ich odbioru. Jako odpady komunalne należy rozumieć  odpady typowo wytwarzane w gospodarstwach domowych np. papier, opakowania z tworzyw sztucznych, bioodpady.

Tym samym, wpisowi nie będą podlegać przedsiębiorcy prowadzący chociażby biura rachunkowe, kancelarie prawne, czy też wykonujący różnorakie drobne usługi.

Procedura wpisu do BDO

Za prowadzenie rejestru BDO oraz rozpatrywanie wniosków o wpis odpowiadają Marszałkowie Województw. Rejestracja jest całkowicie elektroniczna i wymaga jedynie zalogowania przez profil zaufany za pośrednictwem strony internetowej BDO.

Oprócz wypełnienia podstawowych danych firmy (adres, NIP) należy wskazać podstawy wpisu spośród dostępnych w systemie tabel. Do rejestru trzeba zgłaszać wszelkie zmiany w zakresie danych wprowadzonych we wniosku o wpis.

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty wpływu do systemu. Opłata rejestracyjna wynosi odpowiednio dla mikro przedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł.  W tej samej wysokości należy również uiszczać coroczną opłatę, która naliczana jest od kolejnego roku następującego po dacie rejestracji.

Przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać wpis jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, a po jego uzyskaniu odpowiedni numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach firmowych, m. in. fakturach VAT, paragonach fiskalnych, czy umowach kupna-sprzedaży. 

Konsekwencje uchybień przepisom

Ustawa o odpadach przewiduje szereg sankcji za niewypełnienie obowiązków związanych z BDO. Zaliczyć można do nich areszt, grzywnę i administracyjne kary pieniężne, których wysokość może sięgać nawet 1.000.000,00 zł.

Do najczęstszych uchybień należą prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru, brak złożenia wniosku o wpis lub nieumieszczanie nr BDO na dokumentach firmy.

Jeśli poszukujesz dalszych informacji o gospodarce odpadami lub potrzebujesz wsparcia przy procedurach BDO, zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszelkiej niezbędnej pomocy.

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}