Podatnikom przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od nabycia kontenerów socjalnych dla pracowników sezonowych

W dzisiejszych czasach, prowadząc działalność gospodarczą, często napotykamy na sytuacje, które mogą wpłynąć na nasze prawo do odliczenia podatku VAT. Jednym z takich przypadków jest nabycie kontenerów socjalnych dla pracowników sezonowych. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, analizując interpretacje i ryzyka związane z odliczeniem podatku VAT w kontekście wykorzystania kontenerów socjalnych.

Podatnik prowadzący gospodarstwo rolne zakupił kontenery z zamiarem ich udostępniania zagranicznym pracownikom sezonowym w okresie zbiorów papryki. W okresie nabywania kontenerów, w związku z pandemią SARS-Cov-2, Podatnik był zobowiązany dodatkowo do zapewnienia lokalu na okres kwarantanny pracowników. Podatnik podkreślał, iż z uwagi na położenie gospodarstwa nie miał możliwości wynajęcia lokali dla Pracowników, a zakup kontenerów pozwolił nie tylko na bardziej efektywne wykorzystanie czasu Pracowników (czas dojazdów, praca w okresie kwarantanny), ale
i znaczne oszczędności (brak opłat za czynsz najmu). Poza sezonem kontenery były wykorzystywane m.in. do magazynowania papryki oraz przechowywania rzeczy związanych z gospodarstwem rolnym.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawa do odliczenia VAT, podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy od poniesionych wydatków przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług.

Interpretacja dyrektora KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej, stanął na stanowisku,
iż podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie kontenerów wyłącznie w tej części, w jakiej są one wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W tym przypadku, według Dyrektora KIS, przedmiotowe kontenery wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wyłącznie w okresie gdy służą do magazynowania papryki
i przechowywania rzeczy związanych z gospodarstwem rolnym. Natomiast w pozostałym okresie,
tj. w okresie, w którym w kontenerach zakwaterowani są pracownicy, prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje, albowiem nabyte kontenery mają związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT. Uzasadniając powyższe Dyrektor KIS wskazał, że nieodpłatne udostępnianie kontenerów pracownikom stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością gospodarczą, które w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Według Dyrektora KIS, skoro nieodpłatne udostępnienie Pracownikom kontenerów socjalnych jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to wydatki poniesione przez Skarżącą w tej części na zakup przedmiotowych kontenerów służą bezpośrednio do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ich następstwem nie będzie powstanie zobowiązania podatkowego (podatku należnego).

Odpowiedź podatnika

Podatnik zaskarżył otrzymaną interpretację indywidualną do sądu administracyjnego. Wyrokiem
z 13 kwietnia 2023 r. sygn. VIII SA/WA 101/23, uwzględnił skargę i uchylił interpretację Dyrektora KIS.
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w okresie, w którym w kontenerach są zakwaterowani Pracownicy, są one wykorzystywane przez podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej, a wydatki poniesione na zakup kontenerów socjalnych stanowią tzw. koszty ogólne, które nie są związane z konkretną sprzedażą opodatkowaną.  Dlatego też, zdaniem Sądu, podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem kontenerów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Jeżeli macie dodatkowe pytania – serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści i eksperci czekają na Was!

Autor
Specjalista w Dziale Podatkowo-Prawnym
Autor
Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Poznań

Może Cię zainteresować

Co wiesz o firmach z 35-letnią tradycją w Polsce? Czy zdajesz sobie sprawę z jakimi wyzwaniami się mierzą? Jakie są ich sukcesy oraz jaką rolę w ich rozwoju odegrały kobiety? Zachęcamy do lektury i odkrycia, jak te wieloletnie spółki przetrwały kryzysy oraz jakie mają perspektywy na przyszłość.
Uprzejmie informujemy, że z powodu Wielkiej Integracji #MoorePolskaTeam 13-go i 14-go czerwca (czwartek i piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. My się integrujemy, a Was zapraszamy już w poniedziałek 10-go czerwca!
Zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez EKOinnoTECH poświęcony kluczowym zagadnieniom z obszaru ESG. Dołącz do nas, aby zyskać cenną wiedzę i praktyczne wskazówki, które pomogą Twojej firmie rozwijać się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju!
W obliczu zbliżających się zmian, które wprowadzi obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) w Polsce, wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak nowy system wpłynie na ich codzienną działalność. Czy faktycznie istnieje powód do obaw? Przyjrzymy się, jak możesz się przygotować i jakie narzędzia mogą ułatwić adaptację do nowych przepisów.
Odkryj najlepsze systemy finansowo-księgowe w raporcie Moore Polska, opartym na doświadczeniach praktyków księgowości i szczegółowej analizie ponad 30 różnych narzędzi księgowych. Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.
Moore Polska ma zaszczyt poinformować o swoim udziale w VI Międzynarodowym Forum Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2024 roku na Stadionie Śląskim. To prestiżowe wydarzenie, organizowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, jest jednym z najważniejszych spotkań gospodarczych w Polsce. Podczas wydarzenia odbierzemy również nagrodę Championa Biznesu 2024.

Usługi